Cập nhật lúc 15:19 06/10/2017 (GMT+7)

Tạ từ về với non xanh

(PGVN)

Ta là ai từ cõi nào tìm đến/Chốn trần lao mang thân phận nhọc nhằn/Thân có khổ nhưng ngàn lần yêu mến/Cõi thế đây có đủ chuyện vui buồn.


Xin chấm hết những tháng ngày lang bạt
Về cố hương mồi đuốc đã sắp tàn
Chiều buông xuống vui chi mà ca hát
Ngọc ẩn thân lại chịu cảnh cơ hàn

Ta tranh đấu suốt một thời hoang dại
Giành công bằng trong cõi thế lệch nghiêng.
Chuyện được mất buồn vui thêm khí khái
Chuyện nhân gian cũng là chuyện cửa Thiền.

Ta là ai từ cõi nào tìm đến
Chốn trần lao mang thân phận nhọc nhằn
Thân có khổ nhưng ngàn lần yêu mến
Cõi thế đây có đủ chuyện vui buồn.

Bình minh sớm ta trèo lên đỉnh núi
Hát vu vơ bài hát cũ không lời
Với hạo nhiên ta hòa không lòn cúi
Dạo non xanh ta cúi xuống nhìn đời.

Chim nào rớt xuống lòng thung
Xé toang lưới mộng trùng trùng bay lên
Bay lên đỉnh núi không tên
Cất cao tiếng hót mông mênh lưng trời.

Gia Lai, ngày 04/10/2017
Thích Giác Tâm

Ý kiến phản hồi

 Refresh