Cập nhật lúc 14:00 02/10/2017 (GMT+7)

Nhân quả

(PGVN)

Nhân cùng quả như gương soi mọi lúc/Khi mình cười gương hiện ảnh cùng cười/Nhưng nếu khóc mặt mếu mó hết tươi/Bóng theo hình xin chớ lầm nhân quả.


Nhìn cây lúa, quằng bông đầy nhựa sống
Cây cải xanh, trái trỉu hạt trên cành 
Một hạt thôi, chăm bón tốt tươi xanh 
Trăm, ngàn hột đem về mùa thu hoạch 

Cây dài ngày gieo trồng chăm đúng cách
Ươm mầm xanh hoa trái hái nhiều lần
Một giống thôi nhưng hưởng mãi từ nhân 
Kết quả tốt nhờ nhiều duyên hội tụ

Một điều thiện gieo trồng chăm bón đủ
Lợi cho mình giúp ích đến tha nhân 
Phước và đức cũng phát triển lớn dần
Cho ta sống bình yên nhiều thuận lợi

Đất sẵn sàng đón nhận mọi điều tới
Tùy theo nhân cho kết qủa tương ưng
Duyên đủ đầy quả trổ mãi không ngừng
Đất phù sa đươm quả hằng thâu nạp

Tâm giống đất hằng tiếp thu muôn pháp 
Mê sinh ra phiền não, ngộ bồ đề
Nhân loạn động quả tác hại nhiêu khê
Tròn hiếu nghĩa tứ ân đời tịnh lạc

Tâm cùng địa nhân quả đều không khác
Công đức tròn thiện phước mãi lưu liên
Ta ở lành cuộc sống sẽ gặp hiền 
Có công đức đời đời luôn hạnh phúc 

Nhân cùng quả như gương soi mọi lúc
Khi mình cười gương hiện ảnh cùng cười 
Nhưng nếu khóc mặt mếu mó hết tươi 
Bóng theo hình xin chớ lầm nhân quả

Muốn thanh thoát khinh an thường buông xả 
Phước đức gieo bằng tinh tấn tu hành 
Trong chính niệm ngoài không nghĩ đấu tranh 
Nhân thanh tịnh quả sống đời an lạc

Lý nhân quả thâm sâu nền giải thoát 
Bồ tát thời rất sợ ở nơi nhân
Không tạo ác đâu bị quả xoay vần
Đường giác ngộ thênh thang ta cất bước.

Thích Viên Thành, Adelaide, 01/10/2017

Ý kiến phản hồi

 Refresh