Cập nhật lúc 16:52 19/09/2017 (GMT+7)

Đời tu sĩ

(PGVN)

Đời tu sĩ biết đủ tròn cấm giới/ Hòa thiên nhiên không vướng bận thế gian/ Lìa ngũ dục hưởng cuộc sống an nhàn/ Phương trời rộng thong dong ta cất bước.

Đời tu sĩ cơm ngàn nhà khất thực
Mang điều lành phá ác độ quần ma
Rộng hóa duyên cùng thoát khỏi ta bà
Nơi cứu cánh là Niết bàn giải thoát

Đời tu sĩ bần tăng không vướng mắc
Giác ngộ rồi mới chia sẻ chúng sinh 
Tâm thanh tịnh quốc độ sẽ yên lành 
Tự chiêu cảm những điều từ tâm thể
 
Đời tu sĩ dùng từ bi trí tuệ
Quán chiếu sâu rõ nhân quả minh tinh
Tiêu bản ngã chuyển hóa nghiệp của mình 
Hằng ít muốn cho lòng tham không khởi

Đời tu sĩ biết đủ tròn cấm giới
Hòa thiên nhiên không vướng bận thế gian
Lìa ngũ dục hưởng cuộc sống an nhàn
Phương trời rộng thong dong ta cất bước 

Đời tu sĩ pháp Phật là thần dược
Hóa giải tâm gôm một chỗ tùy duyên
Ngay tại đây chánh niệm trong hiện tiền
Nghèo - An - Lạc là cuộc đời tu sĩ

Chùa Pháp Hoa, Nam Úc - Cuối mùa Vu Lan báo hiếu, năm Đinh Dậu (2017)

Thích Viên Thành

Ý kiến phản hồi

 Refresh