Cập nhật lúc 22:17 23/04/2017 (GMT+7)

Nhớ Sư ông

(PGVN)

Thành kính tưởng niệm Giác linh Sư ông, Đệ Nhị trụ trì tu viện Nguyên Thiều, Bình Định.

 
Sư ông một đời nghiêm trì tịnh giới
Thúc liễm thân tâm dồi giới đức
Mạng mạch một đời Ông gây tạo
Gương sáng cho muôn đời sau.

Ngài từ nghiêm hiện rõ trên khuôn mặt
Ân cần dạy dỗ đàn hậu bối
Sống đời giản dị gương hạnh lành
Dáng đi nhẹ nhàng người thanh thoát.

Thanh cao tịnh thanh là Ông vậy
Ôi! Gương sáng một đời lưu muôn thuở
Con đàn hậu bối xin khắc ghi
Trưởng dưỡng đạo tâm theo nghiệp Thầy.

Ngưỡng nguyện Sư Ông cao đăng Phật quốc, hội nhập ta bà hóa độ chúng sinh.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

TN.Nhuận Bảo
Tăng Sinh khóa 7 - Trường TCPH Nguyên Thiều Bình Định

Ý kiến phản hồi

 Refresh