Cập nhật lúc 08:30 14/03/2017 (GMT+7)

Cùng bạn đi lễ chùa

(PGVN)

Cửa chùa là chốn tôn nghiêm/Giữ lòng thanh tịnh, hiện tiền bình an/Đứng, đi, ăn, nói… nhẹ nhàng/Phước lành thêm lớn, đức càng dày sâu.

Ảnh minh họa (sưu tầm)
1. Vào chùa

Cửa chùa là chốn tôn nghiêm
Giữ lòng thanh tịnh, hiện tiền bình an
Đứng, đi, ăn, nói… nhẹ nhàng
Phước lành thêm lớn, đức càng dày sâu.

2. Thắp nhang

Mỗi người thắp một nén hương
Chí thành nguyện Phật mười phương chứng lòng.
Tâm thành thắp một nén nhang
Còn hơn qua quýt muôn ngàn hoa thơm.

3. Hoa đăng

Mỗi người một ngọn hoa đăng
Thành tâm cúng Phật phước phần an vui.

Chí thành dâng ngọn đèn hoa
Nguyện cầu khắp chốn nhà nhà lạc an.

4. Cởi giày

Xin để giày dép dưới thềm
Lắng nghe từng bước chân êm nhiệm mầu.
Xin để giày dép gọn gàng
Lắng nghe từng bước nhẹ nhàng thảnh thơi.

5. Ngắm hoa

Hoa kiểng trang trí cảnh chùa
Xin đừng hái bẻ nghịch đùa không nên.

6. Tu học

Đến chùa học đạo từ bi
Xin đừng bàn luận thị phi chuyện đời.

7. Tịnh tâm

Dẫu rằng khuấy động ngàn sông
Cũng đừng nhiễu loạn cõi lòng người tu.
(Ninh động thiên giang thủy
Mạc nhiễu đạo nhơn tâm).

8. Bỏ rác

Xin bỏ rác đúng nơi quy định
Để cùng nhau bảo vệ môi trường
Góp phần làm đẹp quê hương
Giữ bầu khí quyển thanh lương cho đời.

Tâm Chơn

Ý kiến phản hồi

 Refresh