Cập nhật lúc 13:31 13/05/2016 (GMT+7)

Mừng ngày Phật đản – Celebrating Buddha's Birthday

(PGVN)

Thái tử Tất Đạt Đa Cồ-đàm (Prince Siddhartha Gautama) đã ra đời tại vườn Lâm Tỳ ni (Lumbini) nay là nước Nepal. Chính từ đây, nhân loại có bậc giác ngộ ra đời, người sau này trở thành đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni Buddha).

 
Miss La Sen là một phật tử thuần thành, cô không bao giờ quên ngày sinh của Phật. Như mọi phật tử, Miss La Sen cũng trang trí cờ, đèn lồng và dâng hoa trái, bánh chay lên bàn thờ mừng ngày đức Phật - vị thầy của nhân loại ra đời.
 
 

Cẩm Tú


Ý kiến phản hồi

 Refresh