Luật Tạng và những nguyên tắc sống an lạc

Luật Tạng và những nguyên tắc sống an lạc

9/6/2017 1:01:47 PM
Luật tạng là một nền văn học rất quan trọng trong đạo Bụt mà không mấy ai nắm vững. Trong giáo đoàn, những vị giỏi về kinh thì được gọi là Kinh sư (Sutra Master), những vị giỏi về luận thì gọi là Luận sư (Abhidharma Master), và các vị nắm vững về luật thì gọi là Luật sư (Vinaya Master).

Người cày ruộng 123

04/09/2017, 06:46
Người xuất gia đích thực thì không khác gì người cày ruộng, gieo trồng, bón phân để thu hoạch thóc lúa. Cũng như người nông phu mỗi năm phải làm ruộng, nếu năm nào bỏ bê không chăm lo đến mùa màng thì người nông phu sẽ bị nghèo nàn đói thiếu. Hàng xuất gia nếu không có những ngày tháng cùng sinh hoạt cộng trú để sách tấn lẫn nhau, không cày xới ruộng tâm, ươm mầm tuệ giác, tấn tu đạo nghiệp thì làm sao có điều kiện để tạo thành năng lực hòa hợp và kiểm chứng giá trị thanh tịnh? 

Chính niệm là người chủ của hạnh phúc

04/09/2017, 06:38
Chính niệm là một khía cạnh của cuộc sống mang lại nhiều lợi ích cho con người hiện đại. Trong xã hội, người dân thường có nhiều vấn đề với các mối quan hệ, Việt Nam, hành động, tiếng nói và những cách khác nhau, mặt khác người ta cũng phải đối đầu với những chướng ngại vật và khó khăn với sự liên lạc. Do đó, mindfulness là một công cụ, mà có thể mang lại hạnh phúc lớn cho tất cả mọi người và mỗi gia chính niệm không chỉ áp dụng cho những suy nghĩ của riêng mình, bài phát biểu và hành động, nhưng nó cũng thực tập mỗi ngày với tương tác với người khác. Chúng ta phải sống với chính niệm từ thời điểm chúng ta tỉnh dậy, đi làm và kết thúc ngày của chúng ta. Nó có thể được thực tập trong những cuộc sống cơ bản của con người.

Phật dạy mối quan hệ bình đẳng giữa chủ và thợ

31/08/2017, 06:54
Chủ phải tôn trọng sức lao động, chất xám, nhân cách đạo đức của thợ. Giao việc cho thợ phù hợp với khả năng và sở trường. Chủ phải trả tiền lương, chế độ thù lao và nghỉ ngơi hợp lý. Không được dùng quyền lực để cưỡng bức, bóc lột sức lao động của thợ.

Phật dạy tình làng nghĩa xóm và quê hương

30/08/2017, 09:42
Người phật tử nên xem quê hương là cội nguồn sự sống của dân tộc, là nơi chôn nhau cắt rốn để giúp ta khôn lớn trưởng thành. Người phật tử luôn nhớ nghĩ đến quê hương, và luôn gìn giữ nét đẹp văn hóa đạo đức của dân tộc.

Ứng dụng lý nhân duyên để thấu triệt lời Phật dạy

29/08/2017, 09:08
Hiểu được lý nhân duyên, biết thân này từ duyên sinh nên chúng ta không si mê chấp ngã làm khổ đau người khác. Một số người hiểu lầm, cho rằng sau khi chết, linh hồn hoặc sinh lên cõi trời, hoặc xuống địa ngục trước nhau như một không hề thay đổi. Ai làm người chết sinh làm người trở lại, thú vật lại tiếp tục sinh trở lại làm thú vật. Đạo Phật không thừa nhận có một linh hồn cố định. Nếu vậy chúng ta tu hành làm chi cho vô ích, bởi có tu cũng vẫn như vậy.

Khi khó khăn bạn hãy nhớ

28/08/2017, 14:33
Con đường chúng ta đang đi, tuy có vẻ gian nan khó khăn nhưng lại là con đường tốt nhất vì chúng ta đã định hướng đúng đắn, chính vì thế ta cần phải kiên trì trong bền bỉ và lâu dài.

10 điều nên khắc tốt ghi tâm

28/08/2017, 14:31
Người tốt thật sự sẽ giúp cho chúng ta hạnh phúc. Người xấu sẽ giúp cho chúng ta nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Kẻ tồi tệ nhất sẽ giúp cho chúng ta bài học quý báu của cuộc đời. Và người tuyệt vời nhất sẽ giúp cho chúng ta biết cách sống để hoàn thiện chính mình.

Đạo Hiếu và chữ Hiếu

28/08/2017, 14:31
Mỗi năm, vào dịp lễ Vu Lan, chúng ta đều tập hợp đông đủ ở đây, để cùng đọc lại những lời dạy của đức Phật về chữ Hiếu, thân tình nhắc nhủ nhau thực hiện những lời dạy đó một cách trọn vẹn trong đời sống hàng ngày của chúng ta.

Học để hoàn thiện chính mình

28/08/2017, 12:56
Học để thấu hiểu mọi lẽ thật giả trong cuộc đời. Thiếu hiểu biết con người sẽ sinh ra tranh chấp, hơn thua, phải quấy, đúng sai mà dẫn đến oán giận thù hằn và tìm cách giết hại lẫn nhau.