Cập nhật lúc 19:24 13/04/2017 (GMT+7)

Chọn pháp môn tu để thành tựu

(PGVN)

Các bạn không có tâm tu hành Phật đạo thì thôi, nhưng nếu bạn chí tâm muốn tu hành thì bạn cần biết rằng, đạo Phật có nhiều đường để vào, có tất cả tám vạn bốn ngàn pháp môn để tu hành. 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Các bạn đồng tu thân mến! Các bạn hãy lắng nghe đọan Video bài giảng của Hòa thượng Tịnh Không cho người đang lo tìm con đường tu hành Phật đạo, hay nói một cách khác là tìm pháp môn tốt nhất để tu hành thoát  ly sinh tử luân hồi, mau thành Bồ-Tát, thành Phật.  

Kính thưa thầy Tịnh Không! Chúng con thành kính lắng nghe lời chỉ bảo của thầy. 

Kính thưa thầy! Tình trạng ngày nay như Phật đã nói trong các Kinh điển Đại-thừa là có một số ma-vương đội lốt người xuất-gia tu theo tiểu-thừa lo sợ trước làn sóng người tu theo Phật học Đại-thừa nên ra sức phỉ báng chính pháp Kinh điển của Phật khiến một số người không đi sâu nghiên cứu Kinh điển, nên lung lay nghi hoặc nhẹ dạ mà sa vào lưới nghi, thậm chí phỉ báng chính pháp mắc vào trọng tội. 

Chúng con vì lòng thương xót, với lòng trân trọng có lời khuyên sau đây:

Các bạn thân mến! 

Các bạn không có tâm tu hành Phật đạo thì thôi, nhưng nếu bạn chí tâm muốn tu hành thì bạn cần biết rằng, đạo Phật có nhiều đường để vào, có tất cả tám vạn bốn ngàn pháp môn để tu hành. 
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Bạn có trí tuệ, có trình độ học vấn, bạn muốn biết đâu là con đường phù hợp với bạn thời Mạt-pháp, lại tiện giáo, ngắn nhất, hiệu quả nhất thì bạn phải tìm hiểu qua lời dạy của Phật trong Kinh. Bạn đem ra đối chiếu thì mới biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chân, đâu là giả một cách dễ dàng. 

Muốn vậy, bạn hãy tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và Kinh Phật Thuyết Đại-Thừa Vô-Lượng Thọ hay Kinh Niệm Phật Ba-La-Mật để nghe Phật Thích-Ca Mâu-Ni và đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát nói chứ đừng nghe sư giả nói xuyên tạc Kinh điển mắc phải tội phỉ báng chính pháp là khổ. Chân thành mong bạn mở các Kinh này đọc là biết đúng sai ngay. 

Các bạn nên biết, hiện có người tu pháp môn Tiểu-thừa đang lo sợ 87% phật tử tu theo Đại-Thừa pháp môn niệm Phật và có nhiều vị tu Xuất-gia và cả tại-gia tu theo Thiền-Tịnh song tu hay Mật Tịnh song tu như các khuyến thỉnh của các vị Sư-tổ và của các vị Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Vi, Thầy Thích Thanh Từ và nhiều bậc cao Tăng khác. Trước tình huống người tu theo pháp môn niệm Phật càng đông hớn nên những người tu theo tiểu-thừ, không giữ giới, lại ham lợi dưỡng đã tung tin nói bậy nào là không có Tây phương Cực-Lạc, nào là không có Phật A-Di-Đà, nào là Tây phương nhiều Vàng, bạc Lưu-Ly thì thiếu ô-xy khó thở, rồi pháp môn này là từ Trung Quốc sang  v.v... và vân vân. 

Tội phỉ báng Phật, phỉ báng chính pháp thì họ tự biết hậu quả sẽ ra sao, nhưng bạn có trí tuệ bạn nên đem Kinh ra mà đối chứng, đừng để bị họ lôi kéo mà sa hố nhé. 

Đức Phật dạy: "Hãy y Kinh đừng y nhân" tức là hãy Tin và làm đúng như Kinh, đừng vội nghe người nói. 
 
Là người phật tử chân chính thì khi thấy những người phá hoại Phật đạo tôi phải nên tiếng chú thực lòng không muốn nói phải quấy với họ như lời Phật dạy là không nên đôi co với hàng Thanh Văn nhưng lo cho những người đáng ngấp nghé đi vào Phật đạo, họ đang loay hoay muốn tìm pháp môn tốt nhất để tu hành nên con đành phải nói ra sự thật để giúp họ mà thôi, mong họ không những tìm đúng đường mình cần đi và nhất là đừng sa hố, tu nhiều đời nhiều kiếp không thành tựu, đã vậy lại vọng tuyên truyền làm người khác khổ, có khi lại lộng ngôn phỉ báng chính pháp mà đọa địa ngục A-Tì thì khổ, nên con phải cất lời nguyện làm cầu có họ qua vực an toàn thẳng tiến đến bở giải thoát ma tu hành thành Bồ-Tát, thành Phật.
 
Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Kính thưa Thầy! Vì không thâm nhập Kinh nên hễ thấy ai để đầu cạo, mặc áo vàng, đeo tràng hạt, khoe có bằng cấp tưởng là Phật thì thật nguy hiểm. Vì sao nói vậy? Vì nếu họ sai mình cũng sai theo; Họ bước xuống vực mình cũng theo xuống vực sâu thì thật tai họa. 

Tôi thành tâm khuyên quý vị hãy cảnh tỉnh. Xin bạn hãy tự đứng trên đôi chân của mình. Bạn có gia đình, còn bố mẹ, vợ con, còn làm ăn, lao động v.v...bạn làm sao có thể ngồi đó mà xuất thần vào các cõi Sơ-thiền, Nhị-thiền, Tam-thiền và Tứ-thiền để thoát ly sinh tử luân hồi? Bạn làm sao bỏ gia đình, vợ con, làm ăn mà xuất-gia tu hành và ngay cả bạn xuất-gia mà căn cơ có hạn, lại không có thầy giỏi tận tình dìu dắt thì cũng không thành. Đó là không tưởng, là mộng tưởng cứu cánh Niết-Bàn như trong Bát-Nhã Tâm Kinh đã nói. 

Các bạn nên biết! Tu theo phương cách đó, như Phật nói, chỉ có thể thành tựu thời Chính pháp có Phật hay thời Tượng Pháp có các vị Bồ-Tát trực tiếp tận tình chỉ bảo mà thôi. Vì thế, không gì hơn là bạn phải nương vào Tha-lực vĩ đại của Phật A-Di-Đà hay Phật Dược-Sư Lưu-Ly Quang-Vương Như-Lai để các Ngài tiếp-dẫn về Tây phương Cực Lạc hay về Thế-giới Tịnh Lưu-Ly của Phật Dược Sư mà mau chóng tu hành thành Bồ-Tát Bất-Thối, thành Phật. Phật Thích-Ca Mâu-Ni đã nói trong Kinh Vô-Lượng Thọ rằng: "Thời Mạt pháp, chúng sinh nếu muốn thoát ly sinh tử luân hồi, tu thành Bồ-Tát, thành Phật thì không còn phương pháp nào hơn là tu theo pháp môn Niệm Phật. Nếu các chư vị Phật muốn cứu vớt chúng sinh khỏi Sinh Tử luân hồi và mau thành Bồ-Tát, thành Phật cũng không cách nào khác là dùng pháp môn này để độ họ."

Khi xưa, vì mắc vào tà-tri, tà-kiến khi nghe Phật vừa nói về các Pháp Tứ-Diệu-Đế, Thập-Nhị Nhân Duyên thế là có bao vị tu Thanh-Văn, Duyên Giác đã không còn biết lắng nghe lời Phật Thích-Ca chỉ bầy ở giai đoạn tiếp theo cuối cùng. Khi được Phật giảng Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa họ mới thấy lỗi của mình mà sám hối trở về con đường Đại-Thừa rộng lớn để tu hành thành Bồ-Tát, thành Phật như trường hợp của ngài Xá-Lợi-Phất, năm anh em ông Kiều Trần Như và các vị A-La-Hán khác. 

Các bạn thân mến! 

Tình trạng ngày nay, có vài người hiện đang rơi vào tình trạng như thế đó. Họ đang bị các vị giả sư ngã mạn, mắc vào tà-tri, tà-kiến và không tuân theo giới luật nhà Phật này mê hoặc và lại đi tuyên truyền cố công hộ kẻ phỉ báng chính pháp là phạm vào trọng tội hoàn cảnh sau khi lâm chung sẽ thật thê thảm. 

Chúng tôi chân thành khuyên quý vị hãy thật cảnh giác và tự đứng trên đôi chân của mình để tu hành đừng nhẹ dạ cả tin người xấu, lại đem công sức vô ích mà tuyên truyền rồi phỉ báng chính pháp của Phật thì sẽ khổ muôn đời. 

Chúc quý vị hãy bình tâm lắng nghe và đừng tin vội nơi tôi nói, bạn hãy đem các Kinh điển trên Phật đã nói để đối chiếu và sau đó tự quyết con đường đi của chính mình. 

Chúc quý bạn thành công trên con đường tu hành Phật đạo! 

Quảng Tịnh Cư sĩ

Ý kiến phản hồi

 Refresh