Điếu văn tưởng niệm Ni Sư Tâm Niệm - chùa Bửu Trì, Cần Thơ

Điếu văn tưởng niệm Ni Sư Tâm Niệm - chùa Bửu Trì, Cần Thơ

8/23/2016 8:44:51 AM
Tôi cảm phục Ni Sư nơi tấm gương vô ngã vị tha, nói ít làm nhiều, dấn thân phụng sự suốt hơn 25 năm không mệt mỏi. Người đã ra đi nhưng người còn ở lại, hoa đàm tuy rụng vẫn còn hương hay như cụ Nguyễn Du nói :”Thác là thể phách, còn là tinh anh” hay như tướng quốc đời Tống để lời di huấn “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử - Lưu thử đan tâm chiếu hãn thanh” (Người tự ngàn xưa ai chẳng chết – Lưu lại lòng son với cuộc đời).

Hành trạng Tổ sư khai sơn chùa Hội Phước

09/08/2016, 13:10
Tổ sư họ Trần húy Viên Ngoạn, sanh năm Mậu Tý (1828) đời Vua Minh Mạng năm thứ 9, tại làng Bình Thủy, tổng Định Thới, hạt Cần Thơ, Pháp danh Liễu Ngọc, tự Phổ Minh hiệu Minh Ngọc Châu Hoàn.

Tiểu sử cố Hòa thượng Thích Thiện Tánh (1921 - 2016) 123

28/07/2016, 15:45
Là hành giả Pháp môn Tịnh Độ mỗi ngày trì tụng, liễu sinh tử vô thường, tỏ tứ đại duyên sanh. Mặc dù Hòa thượng đã sớm biết thân tứ đại là giả hợp nhưng vẫn tự tại vô ngại, ngày về cảnh Phật không xa, Ngài dạy các đệ tử hãy tinh tấn tu hành, duy trì mạng mạch Như Lai nhằm kế vãng khai lai, truyền đăng tục diệm. Với 95 xuân thu trụ thế, 45 hạ lạp, thời đã đến, Hòa thượng xả bỏ huyễn thân, trở về cảnh giới Niết bàn an tịnh vào lúc 21 giờ 05 ngày 18 tháng 07 năm 2016 

Vai trò của nữ tu Phật giáo trong thời Bắc thuộc

18/07/2016, 10:30
Những trang sử vàng son còn ghi dấu ấn về những kỳ tích vẻ vang của Ni giới hay cư sĩ tại gia đã nói lên vai trò vô cùng quan trọng của Phật giáo trong việc hun đúc trí tuệ, tài năng cho những người đi theo hướng Phật dạy. Các vị sư tu hành đắc đạo, cũng như tinh ba của giáo pháp Phật Đà từ thời sơ khai lập quốc đã là những tác nhân tích cực trong việc đào tạo con người mang chí lớn, làm việc lợi ích cho nước nhà.

Chuyện về Hoàng đế Trần Thái Tông...

22/06/2016, 14:17
Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, ra đời trong hoàn cảnh đặt biệt, thật sự hào sảng của đất nước, khi vừa trải qua 3 lần chiến thắng quân Mông Nguyên. Sơ tổ của phái thiền mang hồn cốt phong cách dân tộc Việt này là Trần Nhân Tông. Tuy nhiên, người đặt những viên gạch đầu tiên cho dòng thiền này ngoài Tuệ Trung Thượng Sỹ..., còn có Hoàng đế Trần Thái Tông (1218- 1277). Ngài đã từng bỏ Ngai vàng “vượt thành” tìm lên Yên Tử “cầu làm Phật”... Tìm hiểu về ngài, những ông Vua coi Ngai vàng như “dép rách” ta soi vào tâm mình: Tự ta thấy thật hổ thẹn.

Thắp sáng đèn xưa

19/06/2016, 09:50
Thiền sư Hương Hải một đời vì đạo pháp. Trải qua bao khó khăn, nhưng ngài đều quyết chí vượt qua. Bị vua chúa hiềm nghi hay được tôn trọng, ngài vẫn một mực chuyên tu và làm Phật sự, không hề bị chi phối, luôn luôn nghĩ đến tiền đồ Phật pháp.

Tư liệu về Thiền sư Hương Hải 123

17/06/2016, 16:40
Chân tâm tự có thể, không phải do ta bịa đặt ra. Nó trong suốt như hư không, như tấm gương trong sạch tròn sáng. Không thể lấy cái có cái không, nơi này chốn nọ mà xét tột được chỗ u huyền của nó. Cũng không thể lấy trí khôn và ngôn ngữ mà bàn đến chỗ huyền diệu của nó. Chỉ có ai ngộ được chân tâm thì hiểu ngay ở nơi mình.

Thái Bình: Lễ Húy nhật lần thứ 9 cố Ni trưởng Thích Đàm Doan

07/06/2016, 08:43
Ni trưởng Thích Đàm Đoan thế danh là Trần Thị Viên, trụ trì chùa Tam Bảo tên chữ là Thần Quang tự (xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), nguyên Ủy viên BTS tỉnh hội Phật giáo Thái Bình, Uỷ viên HĐND tỉnh Thái Bình. 

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Phát, Quảng Nam

02/06/2016, 09:05
Hòa Thượng thế danh Nguyễn Nghi, sinh ngày 13/10/Tân Mùi (1931) tại làng Kim Bồng, xã Cẩm Kim, TP.Hội An. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Gia pháp danh Ấn Hoa, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Xách pháp danh Như Quý. 

Hoài niệm Bổn Sư

31/05/2016, 14:49
Kính dâng Giác linh Bổn Sư thượng Chơn hạ Phát, Phương trượng tổ đình Long Tuyền, tân viên tịch.