Cập nhật lúc 17:41 09/12/2017 (GMT+7)

Đức Gyalwa Dokhampa: Tiểu sử và công hạnh

(PGVN)

Đức Gyalwa Dokhampa Jigme Pema Nyinjadh hiện đời đản sinh năm 1981 trong dòng tộc của Đức Gyalwang Drukpa đời thứ XII, bậc lãnh đạo của Truyền thừa Phật giáo Drukpa. Ngài được Đức Dalai Lama, Đức Gyalwang Drukpa và nhiều bậc thầy trong các truyền thừa Phật giáo khác ấn chứng là hóa thân đời thứ chín của Đức Khamtrul Rinpoche. Truyền thừa Khamtrul được hoằng truyền từ thế kỷ thứ 16 đến nay, nổi tiếng với sự chứng ngộ tâm linh và các công hạnh lợi tha, được tôn kính là những hóa thân chân thực của Đức Liên Hoa Sinh.


Quá trình tu học

Thuở thiếu thời, ngài tu học tại tự viện Druk Thupten Sangag Choeling, tại Darjeeling dưới sự hướng đạo Đức Gyalwang Drukpa. Ngoài ra, Ngài cũng tham học và thọ nhận trực tiếp nhiều giáo pháp từ các bậc thầy, như đức Pháp chủ Bhutan đời thứ 68 Je Khenpo Tenzin Dendup, Đức Trulshik Adeu Rinpoche, Đức Taklung Tsetrul Rinpoche-bậc Thượng thủ dòng Jangter Nyingma, Đức Moktsa Rinpoche-truyền thống Nyingma Kathog, Đức Do Drubchen Rinpoche truyền thừa Đại Toàn Thiện.

Ngài tiếp tục dành 9 năm theo học và nhập thất nghiêm mật tại Đại học Tự viện Tango, Vương Quốc Bhutan. Tại đây, Ngài thọ nhận thêm nhiều giáo pháp từ đức Pháp chủ Bhutan đời thứ 70 Je Khenpo Trulku Jigme Choeda, ngài Tsuklak Lopen Samten Dorjee và nhiều bậc Thầy tôn kính khác.

Thành tựu

Ngoài trọng trách lãnh đạo hệ thống tự viện thuộc Truyền thừa Khamtrul trên dãy Himalaya, Ngài còn giữ trách nhiệm là Giáo thọ chính tại nhiều trung tâm Phật pháp ở các quốc gia Châu Âu, Mỹ, Úc và nhiều quốc gia châu Á như Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Việt Nam… với sứ mệnh thắp lên nguồn cảm hứng và ánh tuệ đăng cho những đệ tử và thế hệ trẻ vì một thế giới tốt lành, hạnh phúc hơn.

Ngài nổi tiếng với sở học và khả năng thuyết pháp uyên thâm, song cũng vô cùng gần gũi. Ngoài việc truyền trao những quán đỉnh, khẩu truyền Phật giáo Kim cương thừa và hướng dẫn những khóa chuyên tu, nhập thất nghiêm mật, Ngài cũng thuyết giảng cho hàng ngàn sinh viên học sinh của nhiều trường trung học và đại học tại Bhutan, thuyết giảng, tọa đàm trong các buổi nói dành cho các lãnh đạo, doanh nhân, Ngài luôn chủ trương hướng đệ tử, đặc biệt thế hệ trẻ tới các thiện hạnh hòa nhập giáo pháp trong đời sống thường nhật, thực hành chính niệm và từ bi tâm, thích ứng với xã hội hiện đại, phụng sự chúng sinh.

Một số chủ đề giáo pháp năm 2016

Tại Bhutan: Pháp đàm về Đối trị sân giận.

Tại Hong Kong: Thực hành chính niệm cho các nhà lãnh đạo.

Tại Hong Kong: Giá trị của giáo dục và đời sống.

Tại Bhutan: Pháp đàm CEO Tỉnh thức.

Tại Bhutan: Pháp đàm với học giả Phật giáo Dasho Karma Ura về Đức Liên Hoa Sinh bên trong.

Tại Perth, Úc: Từ bi và Trí tuệ.

Tại Bhutan: Tam thừa Phật giáo.

Tại Singapore: Pháp đàm Lối sống Chính niệm

Tại Singapore: Trân trọng Trái Đất

Tại Peru: Những nguyên lý Phật giáo căn bản và đời sống thường nhật.

PGVN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


Ý kiến phản hồi

 Refresh