Ngày giỗ ở chùa, đừng “ăn theo thuở, ở theo đời”

Ngày giỗ ở chùa, đừng “ăn theo thuở, ở theo đời”

12/10/2016 10:30:27 AM
Thật tiếc cho nét đẹp truyền thống của ngày giỗ nói chung và đặc biệt là ngày giỗ Tổ tại chùa nói riêng có thể bị mất đi và lui dần vào quá khứ. Một khi nó mất đi đồng nghĩa với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc cũng không còn vẹn nguyên và dần bị mai một theo năm tháng.

Một chuyến đi

03/12/2016, 09:08
Đức Phó Pháp chủ Hội Đồng Chứng Minh, Trưởng lão Hòa thượng Thich Thiện Bình, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, viện chủ Sắc tứ Long Sơn tự  đã thu thần viên tịch vào lúc 20g45  ngày 18/10/Bính Thân (17/11/2016 tại chùa Sắc tứ Long Sơn (Nha Trang - Khánh Hòa) trụ thế 84 năm, 64 Hạ Lạp.

Cùng ngắm trời xanh mây trắng bay

29/11/2016, 16:08
Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Bình, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã thu thần viên tịch tối 18/10/Bính Thân (17/11/2016), tại chùa Long Sơn (22 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), hưởng thọ 84 tuổi, 64 hạ lạp.


HT.Thích Thiện Bình dạy về "khuôn phép" tôi hiểu thêm "tùy duyên"

23/11/2016, 15:43
Ôi! Xứ Trầm hương từ nay quạnh quẽ, bóng thiền sư đã rẽ lối xa khơi, cõi cao kia Ngài nhẹ bước rong chơi, Long Sơn đó ngôi thiền gia ẩn tích, miền thuỳ dương mây nhẹ trôi trắng mếch, dấu chân xưa lặng khuất bóng thời gian, nén tâm hương dâng lên đoá sen vàng, kính nguyện Ngài cõi phàm cư sớm quay lại.

Vị hòa thượng và chiếc phong bì

10/11/2016, 14:49
Ngày nay, quý sư không đi khất thực nữa mà ở yên nơi chùa, tu viện của mình để tu hành. Rõ ràng nhà chùa cũng cần tiền để mua thức ăn, trả tiền điện, nước,... nhưng chuyện nhận tiền của các vị tu hành như vậy tôi cứ thấy hình như chưa ổn. Người tu tập luôn nhắc nhau sống thiểu dục tri túc với các nhu cầu tối thiểu. Chúng ta nhắc nhau thực hành bố thí, không mưu cầu, không dồn chứa, giảm tích lũy, như lời Phật dạy.

Vĩnh biệt người nghệ sĩ phật tử Út Bạch Lan

09/11/2016, 17:07
Hãy cùng nhau quán xét trong tư lương, sẽ dễ dàng bắt gặp cô Út trong ấy, trong mỗi ý niệm tốt lành, của một tấm lòng chơn thiện mà có lẽ rồi đây chúng ta sẽ khó khăn mới tìm thấy lại được.

Cảm niệm tâm bình an

17/10/2016, 10:03
Nắng vàng vẫn bao phủ. Mặt đường đê gần về trưa có lúc nóng rát. Vậy mà bên cội Bồ đề trước cổng tam quan chùa Thổ Khối không khí thanh mát lạ thường. 


Lời thưa cõi tạm còn vang

12/10/2016, 08:57
Lần giở sổ tay chợt giật mình nhớ ngày ra đi của cố Hòa thượng Thích Thông Quả (1939 - 2015), nguyên Viện chủ thiền viện Phước Hoa (Long Thành, Đồng Nai). Hòa thượng đã xả báo an tường vào trưa ngày 13/09/Ất Mùi (25/10/2015) với 32 hạ lạp chuyên tu trong 76 tuổi đời duyên thế.

Trải lòng của một tu sĩ về tệ nạn coi "đi tu là một nghề"

07/10/2016, 19:33
Minh Trí tôi trí tuệ cạn nông, phước mỏng nghiệp dày, biết thời mạt pháp là thế nhưng trong tim sao vẫn ngấn đôi dòng lệ, xót xa cho một đời tu hành, dày công vun đắp đạo pháp của chư Tổ xưa kia bị hậu học thời nay bôi nhọ, phá hủy lụy tàn.

Chia sẻ của một phật tử: Nhìn "tăng" mà chưa thấy Phật

06/10/2016, 09:43
Sơ cơ, song tôi nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của Tam bảo với đường tu học của phật tử, đấy là chỗ nương dựa để niềm tin kính Phật sinh tồn và tinh tấn, qua hình ảnh tăng đoàn và những vị tăng khả kính cụ thể bởi sự oai nghi và phẩm hạnh, người con Phật chập chững bước trên đường đạo thấy hình ảnh Phật sống động, chiếc áo cà sa cùng từng bước chân an lạc, từng lời pháp vi diệu, từng cử chỉ ánh mắt thân ái, nhẫn hòa... quý tăng – ni gieo hạt giống Phật pháp nhiệm mầu đến mức bất khả tư nghì, nói thấy tăng tức thấy Phật cũng không ngoa.