Cập nhật lúc 06:53 24/11/2017 (GMT+7)

Dấu ấn Đại hội

(PGVN)

Như những ngày qua, các Đại biểu có mặt đúng giờ, tuy có vẻ mệt mỏi lộ trên khuôn mặt của một số vị cao niên, nhưng vẫn cố gắng tham dự đầy đủ chương trình sinh hoạt của Đại hội.


Đại hội Phật giáo kỳ VIII được kết thúc sau hai ngày làm việc.

Buổi sáng ngày 22/11:

- Nghi thức khen thưởng của nhà nước cho tập thể, cá nhân Tăng Ni, cư sĩ GHPGVN.
- Đại hội biểu quyết thông qua bản Hiến chương đã được góp ý tu chỉnh lần thứ 6
- Đại hội biểu quyết và cử hành nghi thức tân phong Giáo phẩm, Hòa Thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư
- Thông qua các văn kiện Thư gửi Chủ tịch nước, Thư gửi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước của Đại hội VIII GHPGVN.
Buổi chiều:

- Báo cáo danh sách bổ sung HĐCM và Đại hội suy tôn
- Báo cáo danh sách nhân sự HĐTS nhiệm kỳ VIII và Đại hội suy cử.
- Hội đồng Chứng minh, HĐTS khóa VIII họp phiên đầu tiên suy cử Ban thường trực của 2 Hội đồng.
- Sau đó, 16g làm lễ Bế mạc gồm các tiết mục:
- Giới thiệu thành phần Đại biểu tham dự lễ Bế mạc Đại hội
- Thông báo kết quả suy tôn Ban Thường trực HĐCM, suy tôn Đức Pháp chủ.

Và suy cử Chủ tịch HĐTS, các chức danh Ban thường trực HĐTS.

- Đại hội cử hành lễ tụng bài kinh Chuyển Pháp luân bày tỏ ý chí nguyện vọng của Đại hội kính dâng lên Đức Pháp chủ.
- Đạo từ của Đức Pháp chủ khuyến giáo Đại biểu Đại hội, tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và ngoài nước.
- Tăng ni phật tử Thủ đô, TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây nguyên, Tây Bắc chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp.
- Các đoàn Phật giáo Quốc tế tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.
- Lời tri ân của BTC Đại hội đối với tăng ni, phật tử và các nhà hảo tâm hỷ cúng cho Đại hội.
- Thông qua dự thảo nghị quyết của Đại hội.
- Diễn văn bế mạc Đại hội.
- Đại hội hồi hướng công đức
- Sau cùng là tiệc liên hoan chúc mừng Đại hội.

Phương hướng hoạt động phật sự Nhiệm kỳ VIII (2017-2022)

“Trong bối cảnh chung của xã hội, đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển vào thập niên đầu thế kỷ 21, Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo sự vận hành hòa nhập cùng trào lưu phát triển của xã hội và thế giới, nhất là tinh thần đoàn kết, hòa hợp, ổn định, quyết tâm của toàn Giáo hội kế thừa những thành quả đã đạt được trong 36 năm qua, và trong Nhiệm kỳ VII, chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017-2022) được hoạch định như sau:

1. Phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương, giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế, kiên định lý tưởng “ĐẠO PHÁP – DÂN TỘC”.

2. Đổi mới, sáng tạo trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, trong phương thức hướng dẫn phật tử. Định hướng pháp môn tu tập phù hợp với xã hội hiện đại, với mọi tầng lớp trong xã hội và xiển dương đạo đức học phật giáo góp phần xây dựng và làm đẹp nền đạo đức xã hội.

3. Nâng cao công tác quản lý chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và tu học tại các cơ sở đào tạo Tăng Ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

4. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam đảm bảo có sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại hội nhập quốc tế.

5. Mở rộng hoạt động đối ngoại đa phương theo định hướng ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân. Chủ động, tích cực trong quan hệ đối ngoại với các tổ chức Phật giáo và tổ chức tôn giáo thế giới. Kết nối chặt chẽ với các hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

6. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu Phật học và nâng cao chất lượng học thuật Phật giáo. Tập trung nghiên cứu có định hướng, khẳng định và làm nổi bật tinh hoa, bản sắc của Phật giáo Việt Nam.

7. Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát các hoạt động Phật sự, quản lý tự viện, sinh hoạt của Tăng Ni theo đúng Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Pháp luật Nhà nước.

8. Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh hoằng pháp và chuyển tải các hoạt động Phật sự vào đời sống xã hội nhằm nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của đạo Phật, hình ảnh tốt đẹp của Tăng Ni, Phật tử, của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp trong sự nghiệp phụng đạo, yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

9. Định hướng tự chủ tài chính trong các hoạt động Phật sự của Giáo hội qua việc xây dựng mô hình kinh tế Phật giáo ở những lĩnh vực hợp lý. Khuyến khích phát triển kinh tế tự túc của các cơ sở tự viện. Kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, hưởng ứng phong trào xóa đói giảm nghèo, chăm lo công tác an sinh xã hội cho cộng đồng xã hội.”

Như thế, qua ba ngày làm việc kể cả phiên họp trù bị, đã được kết thúc trong tinh thần hoan hỷ của hầu hết Đại biểu. 

Đại hội chỉ là thủ tục hành chính, điều quan trọng của người con Phật trong mọi giới là tâm phục vụ Đạo và Đời một cách vô ngã. Địa vị, chức danh chỉ là giai đoạn ảo, nghĩ như thế thì tâm sẽ an, thân sẽ nhàn. Mục đích đời người con Phật là gieo chủng tử giải thoát khỏi 6 cõi luân hồi.

Đại hội hiểu theo nghĩa rộng là sự quy tập cho những tâm hồn cao thượng để phục vụ mà không nghĩ đến lợi danh, Đại hội như thế sẽ là kết quả tốt đẹp nhất.

Đại hội kỳ VIII khác hơn những Đại hội trước có 2 vấn đề nổi bật: 

1. Thẻ đại biểu có dán hình và có mã vạch rất kỹ, nhưng không kỹ khi để sai đơn vị của Đại biểu.

2. Bản kinh "Chuyển Pháp Luân” được Chư tôn đức xướng tụng nghe thật thành tâm tạo không khí linh thiêng trong buổi kết thúc, nhưng rất tiếc, đáng ra trước hoặc sau khi kết thúc bài tụng cần có ba hồi chuông trống bát nhã để cao dấu ấn tôn giáo hơn là kèn trống chào cờ mang tính nghi lễ hành chính.

Minh Mẫn

Ý kiến phản hồi

 Refresh