Cập nhật lúc 22:15 11/03/2017 (GMT+7)

Sư phụ kính thương

(PGVN)

Sư phụ chúng con thấp dáng nhỏ người/Nhưng lòng rộng mở nụ cười trên môi/Ba ba năm rồi (*) vững một lòng son/Trùng tuyên, rao giảng Thích Ca đạo vàng.

 
Sư phụ chúng con thấp dáng nhỏ người
Nhưng lòng rộng mở nụ cười trên môi
Ba ba năm rồi (*) vững một lòng son
Trùng tuyên, rao giảng Thích Ca đạo vàng.

Người mang ánh sáng Như Lai Phật Đà
Từ bi, trí tuệ rạng ngời bao la
Xuyên qua kẽ lá đến gần tha nhân
Làm cho hạnh phúc bây giờ, tại đây.

Người thường ngợi ca "Tứ đế" tuyệt vời
Con đường "Bát chánh" chính là đường tu
Xóa đi phiền não, vén màng vô minh
Độ đời vạn nẻo, nhà nhà yên vui.

Người là gương sáng soi đường phụng sự
Dấn thân nhập thế quản chi nhọc nhằn
Khó khăn gian khổ, cỡ gì cũng qua
Bởi tâm thương tưởng gần xa mọi loài.

Người rằng: Người sống quyết là để cho
Trước cho đạo pháp phồn vinh trường tồn
Sau cho đất nước muôn dân thanh bình
Dành chi chỉ luống một kiếp vô thường.

Sống đời xuất gia thanh bần thoát tục
Ít muốn biết đủ ấy đường chân tu
Tham chi ăn ngủ lạc thú trần đời
Mà quên nghĩa vụ của người Tỳ kheo.

Hôm nay tiếp nối của thầy chúng con
Xin được cúi xuống đảnh lễ tạ ơn
Mong cầu Tam bảo thường gia hộ người
Thân tâm an tịnh, trí lực tròn đầy.

Mặc cho bão táp phong ba cuộc đời
Trăm năm thế sự xoay vần đổi thay
Tiếng thầy vẫn mãi còn hoài nơi đây
Chúng con một dạ vâng lời làm theo.

Thành kính dâng lên cúng dường Thượng tọa ân sư Thích Nhật Từ nhân ngày tiếp nối của người (15/02/Đinh Dậu)
(*) Thượng tọa Thích Nhật Từ xuất gia và thọ giới Sa-di năm 1984, tính đến nay đã được 33 năm.

Ngộ Minh Toàn (Hồ Đắc Đăng Khoa)

Ý kiến phản hồi

 Refresh