Cập nhật lúc 11:08 10/04/2017 (GMT+7)

Hàn Quốc: Bách Tế Pháp Vương, vị Quốc vương phật tử

(PGVN)

Đức Quốc vương Phật tử Pháp Vương (법왕), húy Hiếu Thuận (효순 - 孝順), (mất năm 600, trị vì năm 599-600), con trai của đức Vua Hyewang, (trị vì năm 598-599), là vị Quốc vương thứ 29 của Bách Tế, một trong Tam Quốc Triều Tiên.

 
Ngài là con trai cả của Huệ Vương. Ngài trị vì trong giai đoạn Bách Tế suy giảm sức mạnh, mất khu vực thung lũng sông Hán về tay kình địch Tân La. Tên hiệu của ngài cho thấy sự nhấn mạnh đối với lòng kính ngưỡng và hộ trì Phật giáo.

Triều đại ngắn ngủi của đức Quốc vương phật tử Pháp Vương với một ấn tượng sâu sắc đối với nhân dân và Phật giáo đồ Hàn Quốc là việc ngài cấm sát sinh, bao gồm cả việc săn bắn và làm thịt động vật. Đức Quốc vương phật tử Pháp Vương truyền lệnh cho thả chim ưng và thiêu hủy tất cả các công cụ đánh bắt hải thủy sản và săn bắn. Theo Tam Quốc Di Sự (Samguk Yusa - 三國遺事), lệnh cấm này được ban hành vào tháng 12 Âm lịch năm 599.

Đức Quốc vương phật tử Pháp Vương truyền lệnh kiến tạo ngôi già lam Phật Vương Hưng Tự  (Di Lặc Tự) vào năm 600.

Tháng 05 năm 600, Đức Quốc vương phật tử Pháp Vương đã băng hà, để lại vô vàn mến thương kính tiếc cho Hoàng tộc, nhân dân và Phật giáo đồ Hàn Quốc.

Vân Tuyền

Ý kiến phản hồi

 Refresh