Cập nhật lúc 09:37 11/10/2017 (GMT+7)

Đồng Nai: Giới tử Ni cầu thọ chính pháp

(PGVN)

16h00, ngày thứ ba 21/08/Đinh Dậu của Đại giới đàn Pháp Loa, Hội đồng thập sư Ni đưa giới tử Ni đến Đại Tăng cầu chính pháp Yết ma.


Mỗi lần Đại giới đàn được tổ chức, Chư ni thường được Chư tôn đức Tăng giáo giới về Bát Kỉnh Pháp, và được chỉ dạy tận tình về nguyên do Phật dạy tám điều này. Đây không phải là điều áp đặt Chư ni phải thấp mình, chịu thiệt với Chư tăng, không phải chỉ là bổn phận mà còn là quyền lợi. Chư ni với bản chất yếu đuối, nhiều nghiệp chướng,… Chư tăng phải có trách nhiệm bảo vệ, và chỉ dạy.

Thiền sư Pháp Loa dạy: Trong mười hai thời, ngoài dứt các duyên, trong tâm không loạn. Vì tâm không loạn nên cảnh đến vẫn an nhàn. Mắt không vì sắc trần mà chạy theo,… thức không vì cảnh duyên mà phân biệt. Trong ngoài không giao thiệp gọi là ngăn dừng. Tuy gọi ngăn dừng mà chẳng phải ngăn dừng… Giữ giới như thế sẽ thấu tột đến cái “chân ngã” trong bốn đức Niết-bàn mà đức Phật đã chỉ dạy. Tuy có tên là “chân ngã”, nhưng không có tướng mạo như cái bản ngã tạm bợ. Thế thì có cái ta nào để tự cao tự đại, và cũng có cái ta nào để tự ty mặc cảm? Cho nên giữ mà thật ra chẳng có gì để giữ.

Đúng vậy, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Nhìn được tướng không của các pháp, lại biết rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính thì chần chờ gì mà không bắt chước ngài Thường Bất Khinh: Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Tất cả chúng sinh đều chẳng khinh, huống là những vị phát Bồ đề tâm, chọn theo bước chân của Phật!

Thiếu Đạt Hiền Tuệ - Chơn Nghĩa

Ý kiến phản hồi

 Refresh