Cập nhật lúc 17:21 24/06/2014 (GMT+7)

Nam Định: Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo

(PGVN)

Sáng ngày 27/05/Giáp Ngọ (24/06/2014), tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị Tổng kết và nhân điển hình tiêu biểu phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo.

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-BCA-V28 ngày 11/03/2014 của Bộ Công an, Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 04/04/2014 của tỉnh uỷ Nam Định về "Tổng kết 20 năm Chỉ thị số 11-CT/BNV (V11), 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 29/10/2004 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, tiếp tục “Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào theo các tôn giáo”.

Sáng ngày 27/05/Giáp Ngọ (24/06/2014), tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị Tổng kết và nhân điển hình tiêu biểu phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo.

Tham dự hội nghị có HT.Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, kiêm Trưởng ban TTTT T.Ư GHPGVN; HT.Thích Hạnh Nghiêm - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; TT.Thích Đức Thiện – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP I T.Ư GHPGVN; cùng đại diện các cơ quan ban ngành UBND, UBMTTQ tỉnh và Thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, chính quyền các cấp.

Hội nghị đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/BNV gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường quản lý Nhà nước về tôn giáo; phát triển kinh tế xã hội, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ (người có đạo) trong các tôn giáo hưởng ứng, thực hiện; xây dựng mô hình và nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào có đạo…  

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã ghi nhận sự đóng góp của các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào. Đề nghị các cấp, ngành tiếp tục tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng Hiến chương, điều lệ, quy định của pháp luật; tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào bảo vệ an ninh trật tự. Đồng thời mong muốn bà con tôn giáo tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động, phong trào của tỉnh góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội.
Lãnh đạo tỉnh Nam Định chia sẻ cùng chức sắc các tôn giáo
Trong những năm đổi mới, tỉnh Nam Định nói chung và vùng đồng bào các tôn giáo nói riêng tiếp tục thu được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đời sống nhân dân ở vùng đồng bào tôn giáo ổn định, từng bước được cải thiện. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hoá đường lối chính sách, pháp luật mở rộng dân chủ, chủ động đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời các tôn giáo trên địa bàn tỉnh cũng chịu ảnh hưởng lớn của tình hình tôn giáo thế giới, khu vực, trong nước và cũng đang có chiều hướng phát triển.

Việc tuyên truyền, vận động giúp chức sắc, tín đồ tôn giáo nhận thức được những quan điểm đổi mới về chính sách đại đoàn kết dân tộc, tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước; nhiều chức sắc, thông qua các buổi rao giảng giáo lý lồng ghép tuyên truyền tới tín đồ về chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, chính sách đại đoàn kết dân tộc, cương quyết đấu tranh phản bác lại những luận điệu tuyên truyền xấu của các thế lực thù địch. Thực hiện những qui định về sinh hoạt tôn giáo, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc, thực hiện "Tốt đạo, đẹp đời", “Tâm sáng, hướng thiện” tạo sự đồng thuận, đoàn kết giữa các tôn giáo. 

Công tác tôn giáo được coi trọng và xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; góp phần củng cố lực lượng nòng cốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào tôn giáo. Các chức sắc có vai trò quan trọng trong hoạt động tôn giáo, có uy tín lớn trong tín đồ, việc vận động hàng ngũ chức sắc tôn giáo tham gia phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng sẽ tác động trực tiếp đến sự phát triển của phong trào ở địa phương, cũng như trên cả nước.Ý kiến phản hồi

 Refresh