Kinh Hoa Nghiêm: Lý tưởng Bồ tát và Phật

Kinh Hoa Nghiêm: Lý tưởng Bồ tát và Phật

10/31/2016 1:14:24 PM
Sau hết, chúng ta phải nhớ rằng có một năng lực gia trì (adhiṣṭhāna) ở đằng sau tất cả những hiện tượng tâm linh diễn ra trong rừng Thệ-đa, và đằng sau tất cả những hóa thân Bồ-tát vây quanh Phật. Năng lực này phát xuất từ chính đức Phật. Ngài là một tâm điểm vĩ đại và là cội nguồn của sự ngời sáng. Ngài là mặt trời mà ánh sáng soi thấu những góc tối của vũ trụ, không để lại một bóng mờ ở đâu hết. Phật của Gaṇḍavyūha, vì vậy, được gọi là Đại Tì-lô-giá-na Phật (Mahāvairochana-Buddha), đức Phật Đại Quang Minh hay Quang Minh Biến Chiếu.

Sự phát triển của Phật giáo ở Hoa Kỳ

31/10/2016, 11:15
“Khi nào chim sắt bay được vào Tây Tạng và ngựa chạy bằng bánh xe thì dân Tây Tạng sẽ rải rác như bầy kiến trên khắp mặt đất và giáo pháp của đức Thế Tôn sẽ truyền đến xứ của người da đỏ”. Lịch sử phát triển Bát Nhã và Bát Nhã Tâm Kinh tại Việt Nam

28/10/2016, 14:14
Kẻ khát tức không đợi sông bể mới uống - Kẻ đói tức không chờ kho ngao mới no. Đạo đặt ra vì người trí, luận để cho người thông, sách để cho người sáng truyền, việc để cho người thấy rõ.

Thế hệ Tăng già Tây Tạng

28/10/2016, 14:12
Hệ Luật bắt đầu truyền từ Tịch Hộ, và chính thức bởi người Tây Tạng là Klu’i rgyal mtshan (Long Tràng), tiếp tục tồn tại cho đến khi gLang dar-ma diệt pháp, bấy giờ xem tạm đứt, sau đó được nối lại với dGongs-pa Rab-gsal (Tư Minh).

Tư tưởng Phật giáo đối diện với hư vô

27/10/2016, 13:52
Nếu tánh Không được hiểu như một hư vô luận; thì ở đây mọi cái hợp lý đều không phải là hợp lý do đối chiếu với một căn tánh nào đó, mà hợp lý vì tương quan đúng, vì kết hợp được mạch lạc giữa nguyên nhân và hiệu quả.

Quy luật cơ bản của vũ trụ vạn vật - nguyên lý thay thế

19/10/2016, 08:37
Trong vũ trụ có một nguyên lý rất cơ bản, rất phổ biến nhưng đại đa số mọi người ít nghe nói tới và cũng chưa hiểu hết tầm quan trọng của nó. Đó là nguyên lý thay thế (principle of replacement).

Vấn đề "giải thoát" trong đạo Phật

18/10/2016, 17:51
Nguyên nhân chính của mọi hiện tượng, như thế, tức là chủng tử. Nhưng gọi là nguyên nhân cũng không đúng hẳn; phải gọi là bản chất. Vậy chủng tử trong duy thức học được xem như là một thứ "năng lực" làm nền tảng cho cả hai loại hiện tượng TÂM và VẬT.

Đạo Phật dưới triều Lý về văn học (1010 – 1225)

18/10/2016, 11:09
Nghĩ đến nền Phật giáo Việt Nam với những thời thịnh đạt huy hoàng như các triều đại Lý Trần, rồi nhìn lại các tác phẩm còn sót lại, chúng ta không khỏi ngậm ngùi và giận cho quân Minh tàn ác. Tuy nhiên qua tác phẩm còn sót lại ấy, chúng ta cũng thấy được rằng tổ tiên chúng ta ngày xưa đã có những cố gắng không ngừng để dựng nên những giáo lý đặc biệt cho Phật giáo Việt Nam. 

Địa vị của phụ nữ trong Phật giáo 123

18/10/2016, 10:02
Chính trong Giáo pháp Phật giáo, phụ nữ không bị khinh miệt và hạ phẩm giá mà địa vị còn được nâng lên như phái nam trong phương diện tinh thần cố gắng để đạt trí tuệ và giải thoát.

Cuộc sống đời thường trên thế gian

14/10/2016, 09:04
Cuộc sống đời thường của con người trên thế gian, chúng ta thường nghĩ là quá quen thuộc, chúng ta đã biết quá rõ bởi vì đã trải qua rất nhiều năm tháng với nó. Thật ra đó là một ý nghĩ rất sai lầm, bởi vì thực ra chúng ta không hiểu mấy về cuộc sống của chính mình. Tại sao? Dưới đây là một số câu trả lời cho câu hỏi tại sao chúng ta chưa hiểu mấy về cuộc sống của chính mình.