Báo đáp ơn cha, nghĩa mẹ

Báo đáp ơn cha, nghĩa mẹ

7/7/2014 8:43:18 AM
Người con Phật hiếu đạo luôn phụng dưỡng và kính thuận cha mẹ trong hiện đời nhưng cũng không quên tạo dựng hành trang an lành cho cha mẹ khi giả từ cuộc thế, để tái sinh vào cõi lành. Hành trang đó chính là tín, giới, thí và tuệ.

Suy ngẫm về lời Phật dạy qua cuộc đời bác sĩ Richard Teo

06/07/2014, 14:59
Bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ RICHARD TEO KENG SIANG sinh năm 1972. Tốt nghiệp Đại học Singapore năm 1993. TEO là một bác sỹ trẻ nổi tiếng tại Singapore và cũng là một tay triệu phú kiếm tiền như nước. 

Phật an cư không tiếp khách

04/07/2014, 14:17
Thời Thế Tôn tại thế, Ngài rất chú trọng đến phận sự an cư mùa mưa của chư Tăng. Đặc biệt nhất là trong ba tháng mùa mưa ở rừng Icchànangala, Ngài đã nhập thất và quyết định “không tiếp một ai”, trừ vị thị giả mang cơm nước cho Ngài.

Danh hiệu địa ngục trong Kinh Địa tạng Bồ tát 123

21/06/2014, 14:03
"Các thứ địa ngục như thế, trong mỗi thứ lại có những địa ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến trăm, ngàn; trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau."vv...

Lời dạy cuối cùng của đức Phật trước khi nhập Niết bàn

15/03/2014, 10:21
"Này! Các người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi! Các người hãy lấy Pháp của ta làm đuốc! Hãy theo Pháp của ta mà tự giải thoát! Ðừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác, ngoài các người!..".

Lời Phật dạy về ngày lành tháng tốt

28/02/2014, 09:22
Theo tuệ giác Thế Tôn, ngày nào chúng ta có những phẩm chất tốt đẹp như suy nghĩ điều thiện, nói lời nói thiện và làm những việc thiện thì ngày đó chính là ngày tốt.

Kinh Gậy Thúc Ngựa trích từ Đại Tạng Kinh

23/01/2014, 15:55
Hạng người cuối cùng nói đến những người không chịu hối tiếc cho đến khi bị ốm nặng và đang trên bờ vực của cái chết. Lúc đó họ mới mong muốn có một cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm đã mắc phải trong cuộc đời để có một sự khởi đầu mới người đó mới giác ngộ được.

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi 123

14/01/2014, 13:54
Đức Phật nhấn mạnh hai điểm, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy y tựa chính mình, không y tựa một ai khác. Hãy lấy chánh pháp làm ngọn đèn, hãy lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một cái gì khác.

Lời Phật dạy chắp cánh cho tình yêu hôn nhân

20/12/2013, 09:47
Những năm gần đây, nhiều đôi bạn trẻ thương yêu nhau có tâm nguyện mong muốn lễ thành hôn của mình – thường gọi là lễ hằng thuận – được tổ chức trang nghiêm tại chốn thiền môn, trước Phật đài thiêng liêng, dưới sự chứng minh hộ niệm của chư Tăng cũng như sự hoan hỷ chúc phúc của quý phật tử và thân bằng quyến thuộc.

Kinh Pháp Cú được phát trên Truyền hình An Viên 123

16/11/2013, 08:25
Những câu Kinh Pháp Cú được trình chiếu trên Bản tin Ngày An Viên - Truyền hình An Viên