Thiền sư Thích Duy Lực giải đáp Tịnh độ

Thiền sư Thích Duy Lực giải đáp Tịnh độ

12/23/2015 5:04:11 PM
Nay người đời nhìn Phật giáo như là một tôn giáo, vì thấy Phật giáo đồ mê tín, cho rằng Phật giáo là một tôn giáo mê tín. Sự thật thì giáo lý của Phật giáo là chánh tín, là phá mê tín, nhưng vì Phật giáo đồ không hiểu, trong Thiền tông có nói:”Ấy chẳng phải lỗi tại đệ tử, là lỗi tại người Thầy,” tại Tu sĩ tự mình mê tín rồi dạy phật tử cũng mê tín theo. 

Tháo gỡ âu lo "trẻ ăn chay" 123

17/12/2015, 15:30
Việc ăn chay hoàn toàn có thể cung ứng đủ chất bổ dưỡng cho các em ở tuổi vị thành niên nếu theo đúng những điều hướng dẫn tổng quát...

Tại sao phải ăn chay trong các ngày trai giới?

12/12/2015, 11:02
Kính bạch thầy, người phật tử ăn chay có ăn chay kỳ và ăn chay trường, con chưa hiểu tại sao phải ăn chay trong các ngày trai giới? Những ngày trai là những ngày gì? Kính xin thầy từ bi giải đáp cho chúng con được rõ.

Sự khác biệt giữa trí thức và trí tuệ

10/12/2015, 23:48
Kính bạch Thầy, lâu nay con cứ mãi thắc mắc sự khác biệt giữa trí thức và trí tuệ. Con không hiểu tại sao trong nhà Phật chỉ đề cập đến trí tuệ mà không nói đến trí thức? Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con được hiểu rõ.

Khắc phục nỗi sợ hãi 123

07/12/2015, 20:38
Chúng ta thường sợ hãi những điều đã xảy ra trong quá khứ hoặc lo sợ những bất hạnh sẽ ập đến đời mình trong tương lai. Có những nỗi sợ mông lung, mơ hồ, gần như không xác định nguyên nhân và thời gian cụ thể.


Giải đáp thắc mắc về Giới luật Phật giáo

03/12/2015, 13:21
...Đồ ăn mình ăn thừa không được đem bố thí cho tứ chúng, hễ bố thí đồ ăn thừa là phạm.

Tại sao "oan ức chưa cần biện bạch" 123

25/11/2015, 17:07
Mỗi khi gặp những chuyện phiền não bức bách, bạn nên bình tâm ngồi lại để chiêm nghiệm vấn đề. Hãy đối diện với chính mình, lắng nghe tiếng lòng tâm sự để thấy được căn nguyên của phiền não, bất an. 

Tại sao hư không vô sở hữu mà dung nạp tất cả vật?

09/11/2015, 10:09
Ngài Long Thọ giải thích hư không vô sở hữu nên mới dung nạp, còn mấy cái kia giống như vô sở hữu mà vẫn còn sở hữu...

Thế nào là Chân không - Diệu hữu?

05/11/2015, 14:25
Chân không diệu hữu thuộc về giáo môn. Giáo môn nói đến tự tánh về có và không, không là chân không, có là diệu hữu; ý là cái “có” chẳng phải thật có, cái “không” chẳng phải thật không, là muốn mọi người không có chấp thật.

Ý nghĩa chính báo và y báo

16/10/2015, 09:21
Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con rõ ý nghĩa của chính báo và y báo là như thế nào?