Sự kết tập kinh điển Đại tiểu thừa Phật giáo

Sự kết tập kinh điển Đại tiểu thừa Phật giáo

1/16/2016 2:36:16 PM
Sau khi Phật nhập Niết bàn bao lâu thì kinh điển Phật được kết tập? Cả kinh Đại thừa và Tiểu thừa cùng kết tập một lúc hay có trước sau?

Thế nào là tham thoại đầu?

08/01/2016, 17:14
“Trước khi cha mẹ chưa sinh, mặt mũi bổn lai của ta ra sao?”, cái ra sao đó cũng là dấu hỏi. “Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, là cái gì?”, khi đưa ra câu hỏi mà không biết, tức khởi lên nghi tình. Hỏi câu thoại để kích thích nghi tình, chứ không phải lấy câu thoại làm mục tiêu để tìm hiểu đáp án. 

Ai tạo ra vũ trụ này?

07/01/2016, 12:56
Nếu có người thật tạo ra vũ trụ, thì thử hỏi người ấy ai tạo ra? Nếu cho là tự nhiên, thì pháp nào cũng phải bình đẳng, người nào cũng tự nhiên được đâu thể chỉ một người đó được tự nhiên, ngoài ra chẳng ai được ?

Giải đáp vấn đề phát minh vô sinh

06/01/2016, 14:17
Hỏi: Khoa học hiện đã phát minh vô sinh và thực hiện ở con bò con cừu, rồi cũng thực hiện bằng cách cấy mô, như vậy con người này do khoa học tạo ra, có phải là chúng sinh bình thường không?

Chia sẻ về Thiền Tịnh song tu

26/12/2015, 11:28
Nếu chỉ tu theo Thiền tông thì không thể giải thoát khỏi sinh tử. Nếu chỉ tu theo tông Tịnh độ thì "muôn người tu, muôn người được vãng sinh". Vừa tham Thiền vừa niệm Phật thì như "hổ mọc sừng". "Không Thiền không Tịnh độ", là kẻ ác trong thế gian.

Thiền sư Thích Duy Lực giải đáp Tịnh độ

23/12/2015, 17:04
Nay người đời nhìn Phật giáo như là một tôn giáo, vì thấy Phật giáo đồ mê tín, cho rằng Phật giáo là một tôn giáo mê tín. Sự thật thì giáo lý của Phật giáo là chánh tín, là phá mê tín, nhưng vì Phật giáo đồ không hiểu, trong Thiền tông có nói:”Ấy chẳng phải lỗi tại đệ tử, là lỗi tại người Thầy,” tại Tu sĩ tự mình mê tín rồi dạy phật tử cũng mê tín theo. 

Tháo gỡ âu lo "trẻ ăn chay" 123

17/12/2015, 15:30
Việc ăn chay hoàn toàn có thể cung ứng đủ chất bổ dưỡng cho các em ở tuổi vị thành niên nếu theo đúng những điều hướng dẫn tổng quát...

Tại sao phải ăn chay trong các ngày trai giới?

12/12/2015, 11:02
Kính bạch thầy, người phật tử ăn chay có ăn chay kỳ và ăn chay trường, con chưa hiểu tại sao phải ăn chay trong các ngày trai giới? Những ngày trai là những ngày gì? Kính xin thầy từ bi giải đáp cho chúng con được rõ.

Sự khác biệt giữa trí thức và trí tuệ

10/12/2015, 23:48
Kính bạch Thầy, lâu nay con cứ mãi thắc mắc sự khác biệt giữa trí thức và trí tuệ. Con không hiểu tại sao trong nhà Phật chỉ đề cập đến trí tuệ mà không nói đến trí thức? Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp cho chúng con được hiểu rõ.

Khắc phục nỗi sợ hãi 123

07/12/2015, 20:38
Chúng ta thường sợ hãi những điều đã xảy ra trong quá khứ hoặc lo sợ những bất hạnh sẽ ập đến đời mình trong tương lai. Có những nỗi sợ mông lung, mơ hồ, gần như không xác định nguyên nhân và thời gian cụ thể.