Người chết bất đắc kỳ tử, thì nghiệp quả sẽ ra sao?

Người chết bất đắc kỳ tử, thì nghiệp quả sẽ ra sao?

6/7/2016 11:13:16 AM
Kính bạch Thầy, nếu người sắp chết, được có nhiều người tụng kinh, niệm Phật, thì người đó niệm Phật theo, nên sau khi chết được sinh về cảnh giới lành. Ngược lại, đối với những người họ bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử thì sao? Kính xin Thầy hoan hỷ giải đáp điều này cho con rõ.

Giải đáp ý nghĩa Ngoại đạo & Tứ y

05/06/2016, 08:34
Trì giới và nhẫn nhục/Được tội chẳng được phước/Muốn biết không tội phước/Đừng trì giới nhẫn nhục.

Vì sao đức Phật còn tóc mà chư tăng thì không? 123

31/05/2016, 17:20
Cùng với hảo tướng nhục kế là một tướng tốt khác, tóc xoăn thành vòng theo chiều bên phải. Vì thế, khi tạo hình tượng Phật thì những nghệ nhân phải thể hiện rõ các tướng tốt này. Do đó, ta thấy tranh tượng Ngài có tóc, còn chư tăng thì không.

Thế nào là luân hồi?

30/05/2016, 09:54
Luân hồi (Samsàra): Là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn tiến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn lòng tham sống và còn gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Trở về với Chánh pháp 123

22/03/2016, 09:01
Hỏi: Hiện nay, ở địa phương của tôi có khá nhiều người ngoại đạo muốn Quy y Tam bảo trở thành những phật tử, tu tập theo Chánh pháp của đức Phật. Tuy nhiên, có một điều khiến họ băn khoăn là sợ phạm lỗi với các vị thánh thần mà họ đã quy hướng trước đây. Có cách nào để giúp những người này được nương tựa Tam bảo, an tâm tu học?

Làm sao diệt trừ được ba thứ phiền não gốc: tham, sân, si?

08/03/2016, 12:38
Thưa thầy, khi đối cảnh xúc duyên, trong tâm con thường hay nổi lên ba thứ tham, sân, si. Vậy, xin hỏi có cách nào diệt trừ ba thứ này được không?

Sự kết tập kinh điển Đại tiểu thừa Phật giáo

16/01/2016, 14:36
Sau khi Phật nhập Niết bàn bao lâu thì kinh điển Phật được kết tập? Cả kinh Đại thừa và Tiểu thừa cùng kết tập một lúc hay có trước sau?

Thế nào là tham thoại đầu?

08/01/2016, 17:14
“Trước khi cha mẹ chưa sinh, mặt mũi bổn lai của ta ra sao?”, cái ra sao đó cũng là dấu hỏi. “Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, là cái gì?”, khi đưa ra câu hỏi mà không biết, tức khởi lên nghi tình. Hỏi câu thoại để kích thích nghi tình, chứ không phải lấy câu thoại làm mục tiêu để tìm hiểu đáp án. 

Ai tạo ra vũ trụ này?

07/01/2016, 12:56
Nếu có người thật tạo ra vũ trụ, thì thử hỏi người ấy ai tạo ra? Nếu cho là tự nhiên, thì pháp nào cũng phải bình đẳng, người nào cũng tự nhiên được đâu thể chỉ một người đó được tự nhiên, ngoài ra chẳng ai được ?

Giải đáp vấn đề phát minh vô sinh

06/01/2016, 14:17
Hỏi: Khoa học hiện đã phát minh vô sinh và thực hiện ở con bò con cừu, rồi cũng thực hiện bằng cách cấy mô, như vậy con người này do khoa học tạo ra, có phải là chúng sinh bình thường không?