Cập nhật lúc 15:03 15/09/2017 (GMT+7)

Quay lại sống với Phật tâm

(PGVN)

HỎI: Thưa Thầy, muốn quay lại sống với Phật tâm, người phật tử cần phải có những điều kiện gì, những yếu tố gì?

ĐÁP: Muốn quay lại sống với Phật tâm, người phật tử cần phải biết thế nào là Phật, thế nào là tâm cho thật rõ. Trong nhà Thiền thường nói "tức tâm tức Phật", nghĩa là tâm mình là Phật. Nói như vậy, có một số người hiểu lầm, cho rằng tâm suy nghĩ phân biệt là tâm Phật của mình, rồi chấp tôi có sẵn ông Phật, ông Phật lúc nào cũng có sẵn nơi tôi, hiểu như vậy là sai lầm. 
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật sợ chúng sinh nhầm lẫn chỗ này, nên phương tiện chia ra hai thứ tâm là tâm chân và tâm vọng. Tại sao phải chia ra như thế? Vì tâm là "Biết", biết trong trạng thái lăng xăng sinh diệt gọi là vọng tâm. Biết hằng hữu không phân biệt không động gọi là chân tâm. Chân tâm là tâm Phật nên nói "tức tâm tức Phật".

Trở về với tâm Phật là tâm không phân biệt không sinh diệt. Còn tâm phân biệt sinh diệt là tâm hư dối gọi là vọng tưởng, phải xa lìa nó không nên theo. Khi chúng ta đã biết Phật biết tâm rồi thì trên đường tu chúng ta phải phát tâm mạnh mẽ và lâu bền. Vì muốn thành tựu công hạnh tu hành, phải trải qua thời gian lâu dài, nếu muốn tu mau chóng thì không thể được, nên phải có tâm kiên cố, tu lâu dài không nản thì mới thành tựu được bổn nguyện. Đó là những yếu tố cần phải có để quay lại sống với Phật tâm.

Hòa thượng Thích Thanh Từ
Nguồn link: http://thientruclam.info/ht-thich-thanh-tu/nhung-canh-hoa-dam-(tap-1)/chu%C6%A1ng-i-(tt2)

Tags:

Ý kiến phản hồi

 Refresh