Tuyệt tác tranh Mandala - khi nghệ thuật tiệm cận bến bờ giác ngộ

Tuyệt tác tranh Mandala - khi nghệ thuật tiệm cận bến bờ giác ngộ
06/07/2018, 06:34
Nghệ thuật vẽ tranh Mandala từ lâu đã trở thành trào lưu và là nơi để các nghệ nhân thả hồn vào các tác phẩm nghệ thuật.