Giới trẻ và những “mảnh khuyết” trong tâm hồn

Giới trẻ và những “mảnh khuyết” trong tâm hồn
26/11/2017, 22:07
Đức Phật từng dạy: Đừng nhớ chuyện quá khứ, đừng mơ chuyện tương lai, hãy sống cho hiện tại. Trong thời đại ngày nay, một trong những vấn đề mà người trẻ đang phải đối mặt, đó chính là việc lo nghĩ quá nhiều về tương lai hoặc nuối tiếc quá khứ đến nỗi quên đi hiện tại. Chính vì luôn sống trong những suy nghĩ, trăn trở ấy mà các bạn gặp phải rất nhiều bế tắc, áp lực. Và hậu quả phải gắng chịu vô cùng to lớn, nhẹ thì trầm cảm, nặng hơn nữa có nhiều người tìm đến cái chết để tìm sự giải thoát.

Duy thức học với máy tính (Hết)

Duy thức học với máy tính (Hết)
04/03/2017, 12:57
Phật Pháp lấy nhân quả làm nền tảng cốt yếu, chọn duyên sinh làm điều kiện thành lập hiện tượng, chỉ bày cho chúng sinh các thứ đạo lý giải thoát. Các pháp đều do nhân duyên mà sinh thành, các pháp bởi do nhân duyên mà hoại diệt. Hoà hợp thì sinh, ly tán thì diệt, không có bất cứ thế lực nào có thể cản ngăn được. Ngoại đạo bàn luận “Toàn Năng”, là do không biết được sự tác dụng của nhân duyên. Pháp của Phật trao truyền cũng có nhiều thứ, phương tiện cho nhiều căn cơ của con người.

Duy thức học với máy tính (P.2)

Duy thức học với máy tính (P.2)
02/03/2017, 14:56
Chúng sinh sở dĩ không biết được Phật pháp, không gặp được đức Như Lai là do bởi chấp thường, chấp pháp và chấp ngã gây nên. Lý do bởi những vật chất chỗ thấy của thế gian đều cho là thật có. Hơn nữa vô minh điên đảo ở phương diện này lại thêm sâu, cho nên đối với tính nhạy cảm đặc biệt các thứ khổ não của nhân sinh, gặp được thuận cảnh thì cao hứng đắc ý hí hửng, nếu như va chạm đến nghịch cảnh thì trở nên mười phần chán nản hết mười.

Duy thức học với máy tính (P.1)

Duy thức học với máy tính (P.1)
28/02/2017, 11:37
Thông thường con người khi sử dụng máy vi tính gặp rõ ràng cái công năng đối chiếu là căn cứ theo tài liệu truyền vào mà có, chỉ cần chuyển tài liệu đến cho người quá ư tự tín khi đặc tính tài liệu đó có thể tin cậy, lại nhận lấy tài liệu của điện não khác chẳng giống như nó. Lúc ấy liền sản sinh một thứ thái độ cố chấp tự mê, chẳng chịu nghe theo ý kiến của người khác.

Hiện tại là tri thức

Hiện tại là tri thức
22/08/2016, 14:52
Cuốn sách “Hiện tại là tri thức” của tác giả Đại đức Acharn Chah và Đại đức Ajahn Sumedho và Jan Sanjivaputta viết về những quan điểm, góc nhìn của các tác giả về những vấn đề của đạo Phật như: Duy trì Phật giáo bằng cách quán niệm Tâm trí; Hạnh phúc, Đau khổ và Niết bàn; Bạn là loài ăn cỏ hay loài ăn thịt…? v.v...

Bản nguyện niệm Phật

Bản nguyện niệm Phật
21/07/2016, 16:53
“Bỏ tâm tự lực của ‘tạp hạnh’, ‘tạp tu’ chỉ tin vào bản nguyện tha lực, nhất tâm cầu Phật A-di-đà cứu độ ta trong một đời này thoát khỏi luân hồi, vãng sanh thành Phật. Lúc phát khởi một niệm tín tâm, phải biết nhất định vãng sanh, nhất định được cứu độ! Từ nay về sau, hễ xưng danh hiệu Phật là vì muốn báo đáp ơn Phật mà hoan hỷ xưng niệm…”.

Làm gì để được vãng sinh Tây phương Cực Lạc? (P2)

Làm gì để được vãng sinh Tây phương Cực Lạc? (P2)
22/04/2016, 08:39
Phát tâm Bồ-Đề tức là nguyện làm Phật để độ tận chúng sinh ở khắp mười phương nhưng không phải là khi về Tây phương Cực Lạc mới làm mà phải thực hành ngay ở đời này.

Thiện tri thức khuyên bảo nhau

Thiện tri thức khuyên bảo nhau
19/04/2016, 14:44
Hãy học hạnh độc cư, nếu không có bạn hiền, thà một mình tu thiện, không kết bạn kẻ ngu (kinh Pháp Cú)

Hạt giống nảy mầm - Tin yêu (P.5)

Hạt giống nảy mầm - Tin yêu (P.5)
13/04/2016, 13:36
Chia sẻ tình yêu thương được coi là sự chia sẻ cao nhất so với việc chúng ta chia sẻ vật chất và tri thức. Chia sẻ tình yêu thương là sự chia sẻ với tất cả các tâm tình và nhiệt huyết của mình cho người được chia sẻ. 

Bất an tạo nên thù hận

Bất an tạo nên thù hận
07/03/2016, 12:17
Phật giáo dạy chúng ta bằng cách nào có thể thấu hiểu dòng tâm và đối trị với các phiền não trong tâm, giáo pháp đức Phật dạy rằng hầu hết các rắc rối của ta đều bắt nguồn từ trong tâm chứ không phải từ người khác hay từ bên ngoài. 
1 2 Trang trước