Khi dâng hương cúng Phật nên thắp nhiều hay ít?

Khi dâng hương cúng Phật nên thắp nhiều hay ít?
17/07/2017, 13:06
Hương giải thoát tri kiến là khi hành giả đã phá được ngã chấp rồi, nhưng vẫn còn dính mắc ở pháp tu mình là thật. Mỗi hành giả thành tựu 5 loại hương này thì an nhiên tự tại mà đóng góp cho nhân loại với tinh thần tốt đạo đẹp đời.

Duy thức học với máy tính (Hết)

Duy thức học với máy tính (Hết)
04/03/2017, 12:57
Phật Pháp lấy nhân quả làm nền tảng cốt yếu, chọn duyên sinh làm điều kiện thành lập hiện tượng, chỉ bày cho chúng sinh các thứ đạo lý giải thoát. Các pháp đều do nhân duyên mà sinh thành, các pháp bởi do nhân duyên mà hoại diệt. Hoà hợp thì sinh, ly tán thì diệt, không có bất cứ thế lực nào có thể cản ngăn được. Ngoại đạo bàn luận “Toàn Năng”, là do không biết được sự tác dụng của nhân duyên. Pháp của Phật trao truyền cũng có nhiều thứ, phương tiện cho nhiều căn cơ của con người.

Duy thức học với máy tính (P.2)

Duy thức học với máy tính (P.2)
02/03/2017, 14:56
Chúng sinh sở dĩ không biết được Phật pháp, không gặp được đức Như Lai là do bởi chấp thường, chấp pháp và chấp ngã gây nên. Lý do bởi những vật chất chỗ thấy của thế gian đều cho là thật có. Hơn nữa vô minh điên đảo ở phương diện này lại thêm sâu, cho nên đối với tính nhạy cảm đặc biệt các thứ khổ não của nhân sinh, gặp được thuận cảnh thì cao hứng đắc ý hí hửng, nếu như va chạm đến nghịch cảnh thì trở nên mười phần chán nản hết mười.

Duy thức học với máy tính (P.1)

Duy thức học với máy tính (P.1)
28/02/2017, 11:37
Thông thường con người khi sử dụng máy vi tính gặp rõ ràng cái công năng đối chiếu là căn cứ theo tài liệu truyền vào mà có, chỉ cần chuyển tài liệu đến cho người quá ư tự tín khi đặc tính tài liệu đó có thể tin cậy, lại nhận lấy tài liệu của điện não khác chẳng giống như nó. Lúc ấy liền sản sinh một thứ thái độ cố chấp tự mê, chẳng chịu nghe theo ý kiến của người khác.

Bậc chân tu đạo cao đức trọng quỷ thần kính sợ

Bậc chân tu đạo cao đức trọng quỷ thần kính sợ
02/09/2016, 09:38
Người xưa tu hành có đạo đức cao thượng tôn quý, khiến thiên long quỷ thần cảm động, tự nhiên đến ủng hộ. Vì thế, đạo đức là tôn quý nhất ở thế gian, nên có câu: "Đạo cao long hổ phục. Đức trọng quỷ thần khâm".

Về am Tri Kiến

Về am Tri Kiến
29/08/2016, 17:51
Thánh Đăng Ngữ Lục cho biết có am Tri Kiến trước ngày Thượng hoàng Trần Nhân Tông vân du đến phía Bắc xứ Thuận Hóa (tức Quảng Bình ngày nay) vào năm 1301.

Tông chỉ Thiền tông bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, nhưng tại sao Phật thuyết nhiều kinh điển?

Tông chỉ Thiền tông bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, nhưng tại sao Phật thuyết nhiều kinh điển?
26/07/2016, 09:44
Kinh Duy Ma Cật nói: "Thế giới khác chẳng có lời nói, ăn cơm cũng là phật sự độ chúng sanh, đủ thứ chẳng dùng lời nói để độ chúng sanh. Ở Cõi Ta Ba thì phải dùng lời nói để độ chúng sanh, nên đức Phật mới giảng kinh thuyết pháp".

Giải mã Hệ thống Pháp nhân duyên Thánh lý Cứu khổ (Hết)

Giải mã Hệ thống Pháp nhân duyên Thánh lý Cứu khổ (Hết)
06/06/2016, 08:57
Càng hiểu rõ pháp Nhân Duyên, càng giúp đoạn trừ dần khổ đau. Như lý tư duy hệ thống 12 CPND không những giúp người học Phật giải thích được nhiều trạng thái tâm sinh lý phức tạp của bản thân, mà còn tuệ tri được các sự vật hiện tượng bên ngoài một cách khách quan đúng đắn.

Giải mã Hệ thống Pháp nhân duyên Thánh lý Cứu khổ (P.7)

Giải mã Hệ thống Pháp nhân duyên Thánh lý Cứu khổ (P.7)
05/06/2016, 17:06
Chính vì thế kinh Pháp Cú số 354 có câu đầu tiên “Pháp thí thắng mọi thí” nhưng câu cuối cùng lại là “Ái diệt, dứt mọi khổ!" Thật vậy, bố thí đúng chánh pháp vừa đem lại lợi ích an vui giải thoát cho người khác vừa gặt được phước báu giải trừ vô minh cho chính mình.

Giải mã Hệ thống Pháp nhân duyên Thánh lý Cứu khổ (P.6)

Giải mã Hệ thống Pháp nhân duyên Thánh lý Cứu khổ (P.6)
02/06/2016, 09:13
Chính vì thế, trước sau đức Phật chỉ nói đến những vấn đề có ý nghĩa thiết thực cụ thể nhằm mục đích giúp con người đoạn trừ khổ đau ngay trong hiện tại lẫn về tương lai lâu dài, cho một cuộc sống Phạm hạnh giải thoát triệt để mọi lúc, mọi nơi.
1 2 Trang trước