Tìm hiểu câu “Tất cả các pháp đều là Phật pháp”

Tìm hiểu câu “Tất cả các pháp đều là Phật pháp”
15/03/2017, 12:35
Đức Phật đã đem những điều mà Ngài trải nghiệm từ chính cuộc sống tu hành, nhận thức của Ngài rồi đúc kết lại chia sẻ với chúng ta. Trong kinh chúng ta tụng thường có câu: “Tất cả các pháp đều là Phật pháp”, đó là nói về giá trị giáo lý kinh điển Phật pháp phải biết đem áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Phật giáo không thuần túy là tôn giáo

Phật giáo không thuần túy là tôn giáo
25/07/2016, 08:51
Đức Phật không bao giờ bắt buộc ai tin một điều gì mà không suy luận, không giải thích và không chứng nghiệm được. Ngài nói: “Ai tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”. Rõ ràng, tin Phật mà không hiểu được, không biết được đức Phật thì có nghĩa là phỉ báng Ngài.

Cuộc giao lưu tình hữu nghị giữa Sri Lanka và Pakistan

Cuộc giao lưu tình hữu nghị giữa Sri Lanka và Pakistan
25/04/2016, 06:58
Ông Malik Muhammad Rafique Rajwana, Thống đốc Punjab (tỉnh đông dân cư nhất tại Pakistan) nói: “Sri Lanka và Pakistan có mối quan hệ đặc biệt trong tình hữu nghị bền vững, luôn tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.