Sức nặng “tiền chùa”

Sức nặng “tiền chùa”
18/02/2017, 16:03
Theo nghĩa của cụm từ “tiền chùa”, đó là tài sản của chùa hợp pháp do khách thập phương và các phật tử đóng góp, cúng dường. Giới luật nhà chùa do đức Phật chỉ dạy đã nói rất rõ về việc sử dụng tài sản của chùa. Ở trong chùa, tất cả việc ăn uống tiêu dùng, dù nhỏ nhặt đều phải tiết kiệm và giữ gìn, vì đó là tiền do đàn tha tín thí thành tâm cúng dường.

Kiềm chế sự lãng phí

Kiềm chế sự lãng phí
18/01/2016, 08:28
“Bạn là ai không quan trọng. Hành động của bạn sẽ định nghĩa con người bạn”

Học khôn xứ người

Học khôn xứ người
03/09/2015, 09:40
Học thiện nguyện, nhớ góp công/Giúp người nghèo khó, phụ cùng quốc gia/Học tiết kiệm, học đầu tư/Buôn gian bán lận không tù cũng tiêu/Học nhân ái, học tin yêu/Thương người hoạn nạn là điều nhập tâm.

Thượng tọa Thích Thanh Huân: "Một hạt gạo là con ngươi trong mắt"

Thượng tọa Thích Thanh Huân:
13/02/2014, 15:26
"Có đầy đủ cơm ăn, áo mặc, đấy là do cái phúc của mình có, nên mình phải biết tiết. Nó giống như bình nước có chứa nhiều nước đến bao nhiêu đi chăng nữa nhưng bị rò rỉ thì cũng hao tổn, hết nước trong bình mà thôi", TT.Thích Thanh Huân, trụ trì chùa Pháp Vân, Phó VP T.Ư GHPGVN chia sẻ.