Tình yêu chân thật

Tình yêu chân thật
22/04/2017, 15:55
Tình yêu là gì nhỉ? Yêu là tình cảm riêng tư, nhưng yêu lại là sự phụng hiến; Yêu là sự nhiễm ô, mà yêu cũng lại là sự thanh tịnh.

Bóng sắc

Bóng sắc
09/03/2017, 11:40
Người đẹp thì dù đi tu, đầu cạo trọc, khoác cà-sa vẫn đẹp. Ở đời cũng như trong đạo, khả ái và dễ thương là một phước báo. Tuy vậy lợi điểm này đôi khi cũng bất cập hại và không ít người tu phải lao đao vì cái "đẹp" của mình.

Khái quát về ngũ uẩn vô ngã

Khái quát về ngũ uẩn vô ngã
09/12/2016, 13:00
Ngũ uẩn tiếng Sanskrit là Panca Skandhah, Pàli là Panca Khandhà, Trung Hoa dịch là Sắc uẩn (Rùpaskandha), Thọ uẩn (Vedanàskandha), Tưởng uẩn (Samjnaskandha), Hành uẩn (Samskaraskandha) và Thức uẩn (Vijnanaskandha).

Tai hại của tham ái

Tai hại của tham ái
28/11/2016, 21:07
Lửa tình càng cháy càng nồng/Đưa người vào chốn tột cùng ác tâm/Vợ kia chẳng chút ngại ngần/Xúi em tìm cách hại ngầm người anh...

Bậc chân tu đạo cao đức trọng quỷ thần kính sợ

Bậc chân tu đạo cao đức trọng quỷ thần kính sợ
02/09/2016, 09:38
Người xưa tu hành có đạo đức cao thượng tôn quý, khiến thiên long quỷ thần cảm động, tự nhiên đến ủng hộ. Vì thế, đạo đức là tôn quý nhất ở thế gian, nên có câu: "Đạo cao long hổ phục. Đức trọng quỷ thần khâm".

Những lời Phật dạy - Trích lục các bài giảng trong Kinh điển Pāli (P.22)

Những lời Phật dạy - Trích lục các bài giảng trong Kinh điển Pāli (P.22)
21/08/2016, 11:26
Những chúng sinh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh lên thiện thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sinh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. 

Thế Tôn “chẳng nói tới người này”

Thế Tôn “chẳng nói tới người này”
15/07/2016, 11:35
Xả ly tham ái là một trong những nội dung tu học quan trọng trong giáo pháp của Thế Tôn. Để có sức khỏe và phương tiện tu học, người tu cũng rất cần một số vật dụng tối thiểu như thực phẩm, y phục, sàng tọa (giường tòa) và thuốc men. Vấn đề là tuy có thọ dụng mà phải giác tỉnh để không dính mắc, chẳng khởi tham ái, và đây cũng là điều khó làm.

Bài dự thi sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu: Nước mắt của cha

Bài dự thi sáng tác các tác phẩm về Đạo Hiếu: Nước mắt của cha
14/07/2016, 14:15
Người đàn ông luôn che giấu cảm xúc của mình phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ. Không như người phụ nữ dễ khóc, dễ cười và dễ dàng rơi lệ trước những khó khăn hay thử thách trong cuộc sống. Nước mắt của những bậc nam nhi, trụ cột gia đình thường không mấy ai nhìn thấy. Vậy mà, có những giọt lệ của người cha đã rơi ngay tại lễ xuất gia của chính con trai mình.

Những lời Phật dạy - Trích lục các bài giảng trong Kinh điển Pāli (P.21)

Những lời Phật dạy - Trích lục các bài giảng trong Kinh điển Pāli (P.21)
04/07/2016, 11:11
Với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sinh nay được sinh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp đã được sinh có thể duy trì, không có lu mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tấn, trì tâm. Đây gọi là chánh tinh tấn.

Những lời Phật dạy - Trích lục các bài giảng trong Kinh điển Pāli (P.20)

Những lời Phật dạy - Trích lục các bài giảng trong Kinh điển Pāli (P.20)
02/07/2016, 14:41
Nỗ lực để đạt tới toàn thiện tâm linh không phải chỉ là hành trình đơn độc, nhưng xảy ra tùy thuộc vào những liên hệ cá nhân chặt chẻ. Tình thân hữu tâm linh đem một chiều hướng nhân bản không thể tách rời vào việc thực hành Giáo Pháp và gắn bó những hành giả Phật giáo trong một cộng đồng đoàn kết hàng dọc giữa thầy và trò và hàng ngang giữa những người bạn cùng đi trên một con đường chung.
1 2 3 Trang trước