Người xuất gia có được mặc y áo sặc sỡ, thời trang không?

Người xuất gia có được mặc y áo sặc sỡ, thời trang không?
15/04/2017, 15:02
Người tu thì ăn mặc bần Tăng khổ hạnh, mặc y phấn tảo, sống đơn giản. Riêng bộ phận Nghi Lễ, Hoằng Pháp, chúng ta không nên đem pháp tu hoằng giới, pháp tu khổ hạnh vào đây.

Đã bớt thời trang phản cảm ở đình, chùa

Đã bớt thời trang phản cảm ở đình, chùa
29/03/2017, 10:41
Một trong những quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành đó là không mặc trang phục hở hang, không phù hợp thuần phong mỹ tục gây phản cảm tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. 

Đời sống tư duy của cư sĩ

Đời sống tư duy của cư sĩ
02/12/2015, 15:28
Những kiểu quần áo của tu sĩ và cư sĩ hiện nay đang mặc là những kiểu quần áo đời thường của người đời xưa đã mặc, thời trang của xã hội đã thay đổi rất nhiều trong khi quần áo của giới tu hành không thay đổi, do đó ngày nay nó mới khác với quần áo đời thường của xã hội, nghĩa là đời xưa tu sĩ mặc áo giống người đời nhưng đời nay thì khác do trang phục của người đời đã thay đổi.