Phật học vấn đáp (P.5)

Phật học vấn đáp (P.5)
21/03/2017, 10:08
Hỏi: Người niệm Phật muốn cho tâm mình đừng thọ lãnh ngoại cảnh, phải làm thế nào?- Phải tỏ ngộ các pháp không thật có, các pháp không thật thể, các pháp do nhân duyên hội hợp mà thành...

Phật học vấn đáp (P.4)

Phật học vấn đáp (P.4)
19/03/2017, 16:35
Hỏi: Kẹt trong những món nào mới gọi là chấp pháp?- Kẹt trong muôn sự muôn vật, gọi là chấp pháp. Chẳng phải kẹt trong các môn tu hành gọi là chấp pháp mà thôi. Nói tóm lại, cái gì nói được, cái gì kêu gọi được, tưởng tượng được... đều là pháp cả.

Phật học vấn đáp (P.3)

Phật học vấn đáp (P.3)
17/03/2017, 16:23
Xin giải thích thêm hai tiếng "tu hành” cho dễ hiểu? - Tu là trau giồi, là sửa đổi, là bồi bổ, là chọn lọc. Chọn những điều hay lẽ phải đặng sửa đổi thân tâm, đặng bồi bổ chỗ thiếu sót mê lầm của mình. Trau giồi sửa đổi thói hư tà ra chính, sân hận ra nhẫn nhục, gian tham ra ngay thẳng, hèn nhát ra dạn dĩ, khiếp nhược ra cương cường, lười biếng ra siêng năng, v.v...

Phật học vấn đáp (P.2)

Phật học vấn đáp (P.2)
13/03/2017, 11:02
Tại sao các tôn giáo trên thế gian đều xu hướng về con đường thiện? - Bởi vì các bậc thánh mở ra con đường ấy cho chúng sinh bước tới. Và, chính con đường ấy là con đường quay về bản tính chân như, nghĩa là trở về cội nguồn Phật tính. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận có nói: "Thiện là thuận dụng của chân như bản tính, còn ác là nghịch dụng của chân như.” Nghĩa là thể tính của chân như nếu áp dụng những phương tiện "lành” thì càng ngày càng gần với thể tính ấy, cho đến khi hướng về tính thể chân như, tức là hướng về căn bản nguồn gốc của tính thiện vậy. Còn mãi cứ làm những nghiệp ác, thì càng ngày càng xa hẳn thể tính chân như, càng ngày càng sa đoạ vào ba đường ác.

Khánh Hòa: Trang nghiêm Tấn đàn Thập thiện và Bồ tát giới tại gia

Khánh Hòa: Trang nghiêm Tấn đàn Thập thiện và Bồ tát giới tại gia
22/10/2016, 10:56
Sáng ngày 21/09/Bính Thân (21/10/2016) tại giới trường chùa Long Sơn (Tp.Nha Trang), 470 giới tử tại gia đã vân tập trang nghiêm cầu thỉnh Chư tôn đức Giới sư tấn đàn Bồ tát tại gia và Thập thiện.

Đà Nẵng: Lễ Truyền Thập thiện và Bồ tát giới tại chùa Pháp Lâm

Đà Nẵng: Lễ Truyền Thập thiện và Bồ tát giới tại chùa Pháp Lâm
08/03/2016, 12:45
Sáng ngày 30/01/Bính Thân (08/03/2016), tại chùa Pháp Lâm, Q.Hải Châu đã trang nghiêm diễn ra buổi lễ Truyền giới Thập thiện nghiệp đạo và Bồ Tát tại gia giới cho hơn 100 giới tử đang sinh hoạt tại các chùa trong toàn Tp.Đà Nẵng.

Tu là dừng, chuyển và sạch nghiệp

Tu là dừng, chuyển và sạch nghiệp
17/07/2015, 17:37
Đề tài tôi giảng hôm nay: Tu là dừng nghiệp, chuyển nghiệp, và sạch nghiệp. Trước khi đi vào đề tài, tôi xin đặt một câu hỏi: “Tại sao chúng ta phải tu?" Quý Phật tử thường đi chùa, lễ Phật, ăn chay, chắc rằng ai cũng nói mình biết tu rồi, phải không? Vậy nếu có người hỏi tại sao phải tu, thì quý vị trả lời thế nào? Ở đây tôi sẽ giải thích về điều này.

Thái Bình: TT.Thích Thanh Định giảng pháp tại chùa Hưng Long, chùa Mỹ Xá

Thái Bình: TT.Thích Thanh Định giảng pháp tại chùa Hưng Long, chùa Mỹ Xá
04/05/2015, 09:02
Trong hai ngày 02-03/05/2015,Thượng tọa Thích Thanh Định trụ trì chùa Từ Xuyên (Tp.Thái Bình) đã có hai phật sự hoằng pháp tại huyện Đông Hưng và huyện Quỳnh Phụ.

Phú Thọ: Khai giảng lớp Bồi dưỡng Giáo lý cho phật tử

Phú Thọ: Khai giảng lớp Bồi dưỡng Giáo lý cho phật tử
30/06/2014, 11:44
Sáng ngày 03/06/Giáp Ngọ (29/06/2014), tại chùa Phúc Long, phường Tiên Cát, Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ban Hoằng pháp phối hợp với Ban HDPT GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Giáo lý cho phật tử tỉnh Phú Thọ.

Trong nhà Phật, "lưới trời" chính là "quả báo"

Trong nhà Phật,
22/11/2013, 10:10
Tội lỗi là những điều bất thiện, những việc ác do chính mình nói, chính mình làm, chính mình suy nghĩ, chính mình gây ra, chính mình tạo tác, do thân khẩu ý của chính mình. Tội lỗi cũng do sự sai khiến, xúi giục, chỉ dẫn, bày cách cho người khác làm, thi hành, thực hiện những điều bất thiện, những việc ác.
1 2 Trang trước