Tiền Giang: Lễ truy điệu cố Hòa thượng Thích Nguyên Tấn

Tiền Giang: Lễ truy điệu cố Hòa thượng Thích Nguyên Tấn
20/07/2017, 09:27
Chiều ngày 19/7/2017, tại chùa Phước Sơn (xã Bình Phú, huyện Cai Lậy) TT BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, BTS GHPGVN huyện Cai Lậy, cùng môn đồ pháp quyến tổ chức lễ truy điệu Hòa thượng Thích Nguyên Tấn, Ủy viên TT BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTS GHPGVN huyện Cai Lậy đã viên tịch.

Tiền Giang: Tin cáo phó về Hòa thượng Thích Nguyên Tấn

Tiền Giang: Tin cáo phó về Hòa thượng Thích Nguyên Tấn
16/07/2017, 10:58
Sau thời gian thị hiện bệnh duyên, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 14 giờ 00, ngày 15 tháng 07 năm 2017 (ngày 22/06 năm Đinh Dậu).