Hải Phòng: Lễ khai Pháp đầu tiên tại Trường hạ Tổ đình Thắng Phúc

Hải Phòng: Lễ khai Pháp đầu tiên tại Trường hạ Tổ đình Thắng Phúc
09/07/2018, 14:39
Sáng ngày 25/05/Mậu Tuất (08/07/2018), lần đầu tiên Chư tôn đức tăng ni các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo của thành phố Hải Phòng đã vân tập về chốn tổ đình chùa Thắng Phúc (thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng,Tp.Hải Phòng) tổ chức lễ Khai Pháp nhân mùa An cư kiết hạ PL.2562.

Hải Phòng: Tôn tạo 13 pho tượng Phật tại chùa Thắng Phúc

Hải Phòng: Tôn tạo 13 pho tượng Phật tại chùa Thắng Phúc
20/02/2017, 10:46
Sáng ngày 23 tháng Giêng năm Đinh Dậu (19/02/2017), tại tổ đình Thắng Phúc (xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng) tổ chức lễ rót đồng tôn tạo 13 pho tượng Phật để tôn trí tai bảo tháp Phật Quang tại chùa.