Cân bằng công việc gia đình và chuyện phật sự tu tập?

Cân bằng công việc gia đình và chuyện phật sự tu tập?
11/10/2017, 15:40
Người phật tử siêng năng giữ giới, tu niệm tinh tấn, làm các công đức lành với xã hội, công phu công quả thiền môn thì được khen ngợi tán thán công đức hiện tiền tăng trưởng phước đức, tương lai phước báo dẫy đầy người người tôn trọng, khi thác sinh thiên. Trên bước đường tu nếu lỡ lầm có làm việc gì sai trái, có người cân nhắc giúp cho hồi tâm hướng thiện, thoát khỏi nạn khổ. Chỉ có điều cân nhắc quý phật tử không nên nay tu theo pháp này mai tu theo pháp khác, nay tu hạnh Thanh Văn, mai tu hạnh Bồ Tát trong khi mình còn ở giữa chốn phàm phu, sự tỉnh thức chưa cao, sự giác ngộ còn thiếu lực nên nếu chuyển pháp thì không thuyết phục chúng mê tình, nạn tai tới tấp, mọi người chê bai thế đó gọi là tu tạp pháp.

Lời mẹ khuyên

Lời mẹ khuyên
28/07/2016, 15:55
Dù con thuyết giảng cho người/Muôn câu uyên bác, muôn lời cao xa/Để rồi thiên hạ ngợi ca/Vinh quang, danh dự ngẫm ra đáng gì.

Thượng tọa Thích Chân Quang giảng về chủ đề "Tu là gì?"

Thượng tọa Thích Chân Quang giảng về chủ đề
24/06/2016, 09:54
Như thường lệ, hàng tháng tại chùa Viên Quang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đều tổ chức khóa tĩnh tu. Lần này khóa tu diễn ra từ ngày 13 – 15/05/ Bính thân (17 - 19/06/2016), có hơn 500 phật tử trong và ngoài tỉnh tham gia, trong đó còn có sự tham gia của Chúng thanh niên phật tử Phật Quang Hà Nội; Hà Tĩnh; Nghệ An; Thanh Hoá; Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang và Chúng thanh niên phật tử chùa Tượng Sơn (Hà Tĩnh).