32 bảo tượng Bồ tát Quán Thế Âm từ Bắc đến Nam

32 bảo tượng Bồ tát Quán Thế Âm từ Bắc đến Nam
15/12/2017, 23:03
32 hình ảnh trên, dù có khác nhau về hình thức tôn thờ, chất liệu tạo tác, nhưng đều thể hiện điểm chung nhất là tâm nguyện từ bi, cứu khổ; hạnh nguyện kiên nhẫn, lắng nghe của vị Bồ tát thân thiết, gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân ở Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Có nên thờ cả Chúa và Phật trên một bàn thờ không?

Có nên thờ cả Chúa và Phật trên một bàn thờ không?
19/05/2017, 15:13
Đôi khi phật tử Tâm Huệ còn thỉnh chư Tăng về tại gia cúng dường trai Tăng không gặp trở ngại, vì nữ phật tử biết tôn thờ Chúa như thờ Phật.

Quảng Nam: CLB Hương Từ Tâm với chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” lần 2

Quảng Nam: CLB Hương Từ Tâm với chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” lần 2
05/10/2015, 09:38
Sáng ngày 22/8/Ất Mùi (4/10/2015) CLB Thiện nguyện Hương Từ Tâm tại Đà nẵng do Đại đức Thích Chí Giác Thông làm Chủ nhiệm đã tổ chức chương trình từ thiện với chủ đề "Hạt gạo nghĩa tình" lần 2.

Hạnh phúc được làm "con Phật"

Hạnh phúc được làm
19/08/2015, 11:13
Người con Phật không tin mình được Phật tuyển chọn, mà tin vào nhân duyên. Người con Phật cũng không xem Pháp Phật là những tín lý, giáo điều, học thuyết bắt buộc phải tin theo, mà tin nơi sự tác động của nhân quả và vận hành của nhân duyên; đặc biệt, tin vào sự chứng thực của mình đối với thực tại sau khi suy nghiệm, quán sát và nhận thức được nó, dựa trên chính nguyên lý nhân duyên và nguyên tắc nhân quả ấy.

Thánh mẫu Thiên Y A Na - Bà Mẹ Xứ sở

Thánh mẫu Thiên Y A Na - Bà Mẹ Xứ sở
02/04/2014, 23:08
Thánh Mẫu Thiên Y A Na, Bà mẹ xứ sở hay bà chúa Ngọc, người Chiêm Thành (Chăm) gọi là Nữ thần Poh Nagar (hay Pô Ino Nogar), tuy chỉ là một vị thần theo truyền thuyết, nhưng đã được cư dân Việt và Chăm thờ phụng rất tôn nghiêm, và đã được nhà Nguyễn - Vua Gia Long, xếp vào bậc “Hồng nhân phổ tế linh ứng Thượng đẳng Thần”.

Vài dòng tham khảo đức Phật Saraṇaṃkara qua những câu tiếng Pāḷi và tiếng Phạn

Vài dòng tham khảo đức Phật Saraṇaṃkara qua những câu tiếng Pāḷi và tiếng Phạn
11/09/2013, 08:25
Trong Phật học chữ Ratna được xem là Viên Ngọc, qua hình ảnh của đức Phật Thích Ca, một người đã đạt đến sự hoàn thiện hoàn toàn, bằng sự tự tu tập vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đau đớn, dựa trên niềm tự tin, tài năng từ trong nội lực của chính mình