Cha mẹ cho con

Cha mẹ cho con
11/01/2018, 15:23
Cho con buông bỏ hơn thua/Cho con chính niệm bốn mùa đinh ninh/Cho con ánh sáng bình minh/Cho con trọn nghĩa trọn tình cõi đây.