Vì sao có câu "Thân người khó được, Phật pháp khó nghe"

Vì sao có câu
02/01/2018, 10:47
Phật dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”. Câu này mới nghe qua chúng ta thấy hơi vô lý, vì mình đã có thân người rồi. Ở đây đức Phật ý nói thân tương lai, chứ không phải thân hiện tại. Nếu sau này chúng ta chết đi, liệu có được tái sinh trở lại làm người hay không? Đó là sự thắc mắc của một số người, chúng ta cần phải quán chiếu và suy nghiệm để tìm ra nguyên nhân.

Môi trường sinh thái, môi trường nhân sinh theo góc nhìn Phật tính

Môi trường sinh thái, môi trường nhân sinh theo góc nhìn Phật tính
22/02/2016, 14:45
Cái nhìn “Phật tính” là cái thấy y như sự thật - nghĩa là từ lý thuyết, phương pháp cùng với kết quả đều hợp lý, không chen chủ quan của mình vào trước hay trong khi suy nghiệm về một sự vật nào đấy. 

Hạnh phúc được làm "con Phật"

Hạnh phúc được làm
19/08/2015, 11:13
Người con Phật không tin mình được Phật tuyển chọn, mà tin vào nhân duyên. Người con Phật cũng không xem Pháp Phật là những tín lý, giáo điều, học thuyết bắt buộc phải tin theo, mà tin nơi sự tác động của nhân quả và vận hành của nhân duyên; đặc biệt, tin vào sự chứng thực của mình đối với thực tại sau khi suy nghiệm, quán sát và nhận thức được nó, dựa trên chính nguyên lý nhân duyên và nguyên tắc nhân quả ấy.

Báo đáp ơn cha, nghĩa mẹ

Báo đáp ơn cha, nghĩa mẹ
06/07/2014, 15:03
Người con Phật hiếu đạo luôn phụng dưỡng và kính thuận cha mẹ trong hiện đời nhưng cũng không quên tạo dựng hành trang an lành cho cha mẹ khi giả từ cuộc thế, để tái sinh vào cõi lành. Hành trang đó chính là tín, giới, thí và tuệ.