Cuộc thế đổi thay

Cuộc thế đổi thay
08/09/2017, 13:21
Sinh già bệnh chết lẽ tất nhiên/Nhưng chết trong đau xót ngậm ngùi/Trần gian cớ sao nên nông nổi/Bạn hiểu chăng một kiếp con người?

Hiểu đúng "Duy ngã độc tôn" nhân ngày Phật Đản

Hiểu đúng
06/05/2017, 22:43
Trong truyền thuyết Phật giáo có rất nhiều bài kệ nói về Phật Đản sinh, câu “Duy ngã độc tôn” đã được bàn đến, nhưng trong đó có lẽ từ “Duy ngã độc tôn” đem đến sự ngộ nhận và tranh cãi nhiều nhất từ xưa đến nay.