Lễ xuất gia tại chùa Ba Vàng - dấu ấn khó quên

Lễ xuất gia tại chùa Ba Vàng - dấu ấn khó quên
20/03/2017, 10:31
Sáng ngày 19/02/Đinh Dậu (16/03/2017), nhằm ngày vía đức Bồ tát Đại Bi Quán Thế Âm đản sinh, lễ thế phát xuất gia cho các thiện nam, thiện nữ đang tu tập công quả tại chùa Ba Vàng đã diễn ra trong không khí rất trang nghiêm và vô cùng ý nghĩa.

Không muốn tu nữa

Không muốn tu nữa
05/08/2016, 16:12
Kính thưa quý thầy, quý sư cô! Con là một sư chú, con mới xuất gia nhưng hiện nay con không còn muốn tu tập nữa. Bây giờ con chẳng muốn hiểu ai hết, chẳng muốn thương ai hết. Con biết rằng khi con rời đi thì Thầy của con sẽ buồn, nhưng con cảm thấy chán nản và không còn cảm thấy hứng tu tập nữa. Xin hãy cho con một lời khuyên!

Sư chú: "Con xin trả lại Ipad"...

Sư chú:
02/07/2013, 09:52
"Sư chú không nên dùng Ipad nếu như mình chưa có công việc cần thiết dùng đến nó. Theo con, sư chú nếu có thời gian sư chú nên đọc kinh sách, có nhiều ý nghĩa thiết thực hơn..."