Rắm tháng Mười, rằm Hạ nguyên, Tết lúa mới

Rắm tháng Mười, rằm Hạ nguyên, Tết lúa mới
02/12/2017, 04:22
Mỗi năm có ba ngày rằm lớn: Rằm tháng Giêng còn gọi là rằm Thượng nguyên (Thượng ngươn); rằm tháng Bảy còn gọi là rằm Trung nguyên (Trung ngươn); và rằm tháng Mười còn gọi là rằm Hạ nguyên (Hạ ngươn), Tết lúa mới.

Rằm tháng Mười - Tết Lúa Mới

Rằm tháng Mười - Tết Lúa Mới
26/11/2015, 08:41
Ngày Rằm tháng Mười, Rằm Hạ nguyên đã trở thành ngày lễ hội mang nhiều giá trị tâm linh đối với người dân Việt. Nhất là đối với phật tử, Rằm tháng Mười là dịp để mọi người con Phật hướng tâm tu tập, trên nhờ hồng ân chư Phật mười phương gia hộ, kế đến là tổ tiên ông bà che chở. 

Ý nghĩa ngày Rằm tháng Mười, Rằm Hạ nguyên

Ý nghĩa ngày Rằm tháng Mười, Rằm Hạ nguyên
06/12/2014, 08:42
Mỗi năm có ba ngày Rằm lớn: Rằm tháng Giêng còn gọi là. Rằm Thượng nguyên (Thượng ngươn); - Rằm tháng Bảy còn gọi là Rằm Trung nguyên (Trung ngươn); và  Rằm tháng Mười còn gọi là Rằm Hạ nguyên (Hạ ngươn).