Trải nghiệm thiền cùng đức Đạt Lai Lạt Ma của một bác sĩ

Trải nghiệm thiền cùng đức Đạt Lai Lạt Ma của một bác sĩ
19/04/2017, 08:50
May mắn được ngồi thiền cùng đức Đạt Lai Lạt Ma, bác sĩ Sanjay Gupta nhận ra ai cũng có thể gặp khó khăn khi thiền và quan trọng nhất là lựa chọn đúng phương pháp.

Duy thức học với máy tính (Hết)

Duy thức học với máy tính (Hết)
04/03/2017, 12:57
Phật Pháp lấy nhân quả làm nền tảng cốt yếu, chọn duyên sinh làm điều kiện thành lập hiện tượng, chỉ bày cho chúng sinh các thứ đạo lý giải thoát. Các pháp đều do nhân duyên mà sinh thành, các pháp bởi do nhân duyên mà hoại diệt. Hoà hợp thì sinh, ly tán thì diệt, không có bất cứ thế lực nào có thể cản ngăn được. Ngoại đạo bàn luận “Toàn Năng”, là do không biết được sự tác dụng của nhân duyên. Pháp của Phật trao truyền cũng có nhiều thứ, phương tiện cho nhiều căn cơ của con người.

Duy thức học với máy tính (P.2)

Duy thức học với máy tính (P.2)
02/03/2017, 14:56
Chúng sinh sở dĩ không biết được Phật pháp, không gặp được đức Như Lai là do bởi chấp thường, chấp pháp và chấp ngã gây nên. Lý do bởi những vật chất chỗ thấy của thế gian đều cho là thật có. Hơn nữa vô minh điên đảo ở phương diện này lại thêm sâu, cho nên đối với tính nhạy cảm đặc biệt các thứ khổ não của nhân sinh, gặp được thuận cảnh thì cao hứng đắc ý hí hửng, nếu như va chạm đến nghịch cảnh thì trở nên mười phần chán nản hết mười.

Duy thức học với máy tính (P.1)

Duy thức học với máy tính (P.1)
28/02/2017, 11:37
Thông thường con người khi sử dụng máy vi tính gặp rõ ràng cái công năng đối chiếu là căn cứ theo tài liệu truyền vào mà có, chỉ cần chuyển tài liệu đến cho người quá ư tự tín khi đặc tính tài liệu đó có thể tin cậy, lại nhận lấy tài liệu của điện não khác chẳng giống như nó. Lúc ấy liền sản sinh một thứ thái độ cố chấp tự mê, chẳng chịu nghe theo ý kiến của người khác.

Nikaya với Khoa học và Thế giới siêu hình (P9)

Nikaya với Khoa học và Thế giới siêu hình (P9)
08/05/2016, 17:57
Nếu người phật tử tiếp cận những phân tích ‘cao siêu’ này và tự hỏi chúng giúp họ diệt tham - sân - si như thế nào, giúp diệt những pháp gây đau khổ như năm triền cái, các kiết sử như thế nào, người này sẽ không thể tìm được câu trả lời chân thật thích đáng, trừ những kiểu hý luận hứa hẹn viển vông.

Những điều ta muốn trong cuộc đời

Những điều ta muốn trong cuộc đời
24/03/2015, 11:34
Người khôn ngoan, đạo đức, có phước, có bản lĩnh và trí tuệ là người biết nhìn lại cái muốn của mình để phân tích, cân nhắc, đánh giá, biết diệt cái muốn nếu thấy nó không thích hợp, không chính đáng, mặc dù “Cái muốn” đó cũng do nghiệp thúc đẩy.

Niềm hạnh phúc thâm sâu*

Niềm hạnh phúc thâm sâu*
21/02/2014, 11:55
Vào ngày Tết chúng ta thường chúc nhau được nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong năm mới. Đức Phật dạy người cư sĩ rất rõ ràng làm thế nào để sống thật an vui và tạo điều kiện cho niềm vui xuất hiện qua cách sống: