Giữ gìn khẩu nghiệp

Giữ gìn khẩu nghiệp
30/05/2018, 10:25
Nói dối người nghe, nói xấu người khác, buông lời ác độc đối với nhau, hay đâm thọc nhau trước mặt hay sau lưng làm mất tình nghĩa đồng đạo, phá hòa hợp tăng, gây mất uy tín giáo hội chùa chiền, mất niềm tin người khác đối với đạo pháp. 

Ý nghĩa pháp tu niệm chết trong Thập niệm giáo lý đạo Phật

Ý nghĩa pháp tu niệm chết trong Thập niệm giáo lý đạo Phật
09/01/2018, 12:08
Thấy biết rõ về sự chết của chính thân này để chấp nhận, để buông xả, để nỗ lực hoàn thiện mình hơn. Không cần đợi đến lúc tim ngừng đập, mũi ngừng thở thì ta mới chết, sự thật thì thân này đang chết từng sát na (từng giây phút).

Đức Sakya Trizin đời thứ 42 truyền dạy pháp tu Phowa tại Củ Chi, Tp.HCM

Đức Sakya Trizin đời thứ 42 truyền dạy pháp tu Phowa tại Củ Chi, Tp.HCM
24/10/2017, 16:08
Ngày 23/10/2017, tại tháp Long Thọ, ấp Cây Trắc, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh cung nghinh đức Sakya Trizin đời thứ 42 từ Ấn Độ sang. Sau khi vòng quanh tham quan gia trì, Ngài truyền dạy pháp tu Phowa.

Lời Phật dạy tránh xa hai cực đoan

Lời Phật dạy tránh xa hai cực đoan
17/04/2017, 09:13
Này các Tỳ kheo, ai tu theo đạo giác ngộ, giải thoát, cần phải có chánh trí, tránh xa hai cực đoan này, biết quay trở lại pháp tu trung đạo, làm cho thân tâm hài hòa để thành tựu đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Giác.

Ý nghĩa và lợi ích của lạy Phật

Ý nghĩa và lợi ích của lạy Phật
04/06/2016, 08:21
Khi bái lạy đang thực hành nhẫn nhục/Mình thua người nên quyết chí tiến lên/Khổ công luyện khiêm cung được đáp đền/Nền đức hạnh tiêu tan bao mệt nhọc.

Phận sự người tu

Phận sự người tu
01/10/2015, 15:32
Hạnh “Sa môn” và phận sự người tu, là trải nghiệm ba pháp tu trên và “một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, mắt thương xem trần thế, mây trắng hỏi đường qua”. 

Mùa nhập Hạ của sư sãi Bảy Núi

Mùa nhập Hạ của sư sãi Bảy Núi
03/08/2015, 10:35
Ngày 17/06/Ất Mùi (01/08/2015), 65 chùa Phật giáo Nam tông Khmer ở các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, Châu Phú và Thoại Sơn (tỉnh An Giang) chính thức vào mùa nhập Hạ (3 tháng kể từ chiều ngày 16/06 ÂL đến ngày 16/09 ÂL) PL.2559 – DL.2015. Đây là pháp tu hành của người xuất gia, vừa là truyền thống có giá trị thiết yếu trong hoạt động phật sự của Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh An Giang.