Sự kiện ở Bình Thuận qua góc nhìn yêu nước của đạo Phật

Sự kiện ở Bình Thuận qua góc nhìn yêu nước của đạo Phật
13/06/2018, 14:55
Những ngày qua, người dân Bình Thuận nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đều rất phẫn nộ trước hành vi gây rối của một số đối tượng quá khích tại địa phương.

Danh và sắc đều là giả danh

Danh và sắc đều là giả danh
31/07/2014, 11:29
Thông thường chúng ta đều có thể dễ dàng chấp nhận danh là giả danh, chỉ là danh từ, từ ngữ con người dùng để gán ghép, diễn tả một vật bằng vật chất hay một sự kiện, một sự vật phi vật chất.