Khổ

Khổ
19/03/2018, 08:58
Con người càng ngày càng đông đảo trên thế gian nhưng từ trước đến nay có được bao người giác ngộ, giải thoát khỏi nghiệp chướng, khổ đau?

Tứ giả sám hối nghiệp chướng

Tứ giả sám hối nghiệp chướng
28/09/2017, 14:20
Hối hận, sám hối giúp diệt trừ kiêu mạn. Người biết ăn năn về cái lỗi của mình thì không thể kiêu mạn được. Cũng vậy, kẻ kiêu mạn thấy mình hơn người thì chắc chắn không bao giờ thấy lỗi, không bao giờ hối hận. Hối hận và kiêu mạn là hai tâm lý đối nghịch nhau, hễ có điều này thì không có điều kia. Vì vậy hãy hối hận để tâm không kiêu mạn, mà không kiêu mạn thì chắc chắn ta sẽ ít mắc lỗi, bớt tạo nghiệp trong vị lai.

Oan gia nghiệp chướng

Oan gia nghiệp chướng
27/05/2017, 14:25
Người đời khi gặp quả xấu đến, nếu không oán trời trách đất cũng đổ thừa tại gia đình người thân hay xã hội, ít ai nghĩ đến nhân quả công bằng mà sinh lòng ăn năn hối cải.

Lột xác (Phần cuối)

Lột xác (Phần cuối)
12/04/2017, 16:05
Lột xác ở đây chủ yếu là thay đổi tâm thức chuyển mê thành ngộ để sống với tâm Phật thanh tịnh, sáng suốt và có cách nhìn thông thoáng hơn, cảm thông và tha thứ, bao dung và độ lượng, giúp đỡ và sẻ chia, hiểu biết và thương yêu, dấn thân và phục vụ, lợi ích vì mọi người.

Sám hối

Sám hối
04/04/2017, 09:20
Sám hối là từ âm Hán 懺悔, thường dùng trong tôn giáo, Phật giáo, công giáo đều hay dùng.

Lột xác (P.1)

Lột xác (P.1)
01/04/2017, 15:54
Đứng trước những cám dỗ của khoái lạc, một con nghiện như tôi, muốn dứt bỏ hẳn đâu phải là chuyện dễ dàng. Vật vã gần 2 tháng trời, tôi cũng chỉ bỏ được phân nửa, tưởng chừng không thể nào qua nổi. Nhưng tôi đã vượt qua khỏi cơn vật vã dài hạn một cách lạ lùng. Hằng ngày tôi như người mất hồn, ăn không được, ngủ không được, trong người luôn thèm khát dã dượi, bần thần, khốn khổ vô cùng. Để khống chế cơn nghiện, ban ngày tôi phải ra bàn bida ngồi xem cho đỡ cơn ghiền, ban đêm ngồi xem tivi để khỏa lấp cơn thèm khát vật vã.

Ucraina: Phật tử Kiev, Odessa về chùa Trúc Lâm Kharkov cầu an

Ucraina: Phật tử Kiev, Odessa về chùa Trúc Lâm Kharkov cầu an
11/02/2017, 12:48
Mặc dù thời tiết năm nay rất khắc nghiệt. Tuyết lạnh, giá băng, đi lại, sinh hoạt hết sức khó khăn nhưng ngày 11/02/Đinh Dậu (07/02/2017) hàng trăm phật tử từ Kiev, Odessa, Kharkov đã về chùa Trúc Lâm Kharkov dự lễ cầu chư Phật, chư Bồ Tát gia trì cho được bình an, mạnh khỏe, nghiệp chướng tiêu trừ.

Tu thiền tham công án, thoại đầu có thể trị bệnh tâm thần?

Tu thiền tham công án, thoại đầu có thể trị bệnh tâm thần?
30/07/2016, 14:34
Bất cứ bệnh gì đều do nhân quả, sinh lão bệnh tử là do nhân của mình gieo, gieo nghiệp nhân phải trả nghiệp quả. Còn việc tham thiền là muốn đạt đến tự do tự tại vĩnh viễn, giải thoát tất cả khổ. Hễ tất cả khố giải thoát rồi, đâu còn bệnh tâm thần nữa! Nói theo ngài Thiền sư Lai Quả là trị bệnh sinh tử, bệnh sinh tử hết thì tất cả bệnh đều hết.

Tham Thiền kiếp này chưa kiến tánh, khi chết rồi đi về đâu?

Tham Thiền kiếp này chưa kiến tánh, khi chết rồi đi về đâu?
28/07/2016, 15:38
Đức Phật nói: “Nếu người giữ được ngũ giới thì không mất thân người”, khỏi bị đọa vào Tam ác đạo(*). Kiếp này mình trì ngũ giới, mặc dầu chưa ngộ, kiếp sau đầu thai thành người, tiếp tục tham nữa, bởi cái nhân cách ấm cũng chẳng thể mất được, vì Trí Bát Nhã(**) của mình trong A lại da thức(***) được chứa trong kho không mất, đợi khi nào khởi lên vận hành rồi chủng tử mới mất, nếu chưa vận hành cứ giữ mãi trong kho Tạng thức, dù trải qua muôn ngàn kiếp cũng không mất.

Làm điều mà người khác không muốn làm

Làm điều mà người khác không muốn làm
30/03/2016, 14:49
Khổ nhọc làm việc sẽ dạy người ta tính kiên trì và sức chịu đựng. Thông qua đó người ta mới từng bước trưởng thành, dần dần tiến đến mục tiêu cao đẹp mà mình hướng tới.
1 2 3 Trang trước