Lý Hồng Chí thần thánh hóa bản thân, nô lệ hóa người tập

Lý Hồng Chí thần thánh hóa bản thân, nô lệ hóa người tập
19/04/2017, 16:29
Pháp Luân Công hoàn toàn không phải là một trong các pháp môn của Phật pháp, sự liên hệ với Phật giáo chỉ là sự ngụy biện tinh vi của Lý Hồng Chí và tổ chức Pháp Luân Công, nhằm mục đích thâu nạp cải đạo tín đồ Phật giáo và những người ảnh hưởng Phật giáo.

Phục hồi ý nghĩa cho đời sống con người

Phục hồi ý nghĩa cho đời sống con người
03/09/2016, 16:45
"Chủ nghĩa quốc gia, cũng như chủ nghĩa quốc tế, không giải quyết được sự mâu thuẫn của ý thức con người; tất cả những ý thức hệ cũng đều thất bại, vì ý thức hệ trở thành quan trọng hơn con người; con người bị nô lệ vào ý thức hệ gây ra những mầm mống phân ly với nhau và hy sinh cho một tương lai ảo tưởng mà bỏ quên hiện tại sống động. Tín điều và tín ngưỡng của tôn giáo cũng gây mầm mống chia rẽ trong con người. Tất cả những cuộc cách mạng lịch sử đều thất bại, vì những cuộc cách mạng ấy đã xây dựng trên những tương quan sai lầm bất động giữa cá thể và tập thể, giữa tư thể và xã hội".

Myanmar: Ni viện Thadama Myintzu cưu mang hàng trăm phụ nữ bất hạnh

Myanmar: Ni viện Thadama Myintzu cưu mang hàng trăm phụ nữ bất hạnh
14/03/2016, 09:37
Cộng hòa Liên bang Myanmar là một trong những quốc gia xảy ra tệ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em nam giới vì mục đích bóc lột lao động và nô lệ tình dục. 

Ba hạng người rất “đáng thương”

Ba hạng người rất “đáng thương”
06/03/2016, 15:30
Có một điều tưởng như là phổ quát đối với các tôn giáo đó là tín điều, tín lý và đức tin. Tín điều, tín lý và đức tin có thể hiểu như là sự bắt buộc tin tưởng vào những điều của các đấng sáng lập các tôn giáo đã truyền dạy và coi đó như là chân lý tuyệt đối. Bởi lẽ theo nhiều tôn giáo, các vị sáng lập chính là những bậc siêu việt. 

Tại sao Phật giáo ảnh hưởng ở phương Tây

Tại sao Phật giáo ảnh hưởng ở phương Tây
04/01/2015, 16:37
Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Phật giáo 2012 tại Nghệ An, Gs.Cao Huy Thuần từ Cộng hóa Pháp về tham dự và đã có buổi thuyết trình về đề tại "Tại sao Phật giáo ảnh hưởng ở Phương Tây" tại nhà Văn hóa Lao Động tỉnh Nghệ An. Buổi thuyết trình đã thu hút hàng nghìn người tham dự, sau đây là toàn văn bài thuyết trình, BBT xin đăng tải để giới thiệu cùng quý độc giả

Hàn Quốc: Đại sư Biến Chiếu nhà cải cách ruộng đất

Hàn Quốc: Đại sư Biến Chiếu nhà cải cách ruộng đất
27/09/2013, 16:43
Đại sư Biến Chiếu (Pyeonjo) hiệu Thanh Nhàn cư sĩ, tục danh Shin Don sinh ngày 11/07/Nhâm Tuất (thứ Bảy 21/08/1322). Phụ thân là cụ ông Sinwongyeong, hiền mẫu là cụ Bà Jeokmo Pak