Phật dạy mong muốn chân chính

Phật dạy mong muốn chân chính
23/02/2018, 13:35
Tư niệm thực là những ước mơ, hoài bão ta đang khao khát, mong muốn được thực hiện trong tương lai. Ta muốn được làm thủ tướng hay bộ trưởng, hay chí ít cũng làm giám đốc, đậu bằng tiến sĩ để đem những hiểu biết ứng dụng vào đời. Những mong muốn như thế thấm vào người giống như một loại thức ăn.

Quảng Nam: Thỉnh nguyện thành lập cơ sở thờ tự tại xã Phước Hiệp, Phước Đức

Quảng Nam: Thỉnh nguyện thành lập cơ sở thờ tự tại xã Phước Hiệp, Phước Đức
14/08/2017, 08:12
Công việc phát triển Phật giáo tại huyện miền núi Phước Sơn, không chỉ riêng bản thân tôi, mà mong muốn rằng BTS GHPGVN tỉnh cũng như các cấp lãnh đạo chính quyền tỉnh và huyện Phước Sơn tạo điều kiện để cho Giáo hội thành lập thêm 2 cơ sở tại xã Phước Hiệp và tại xã Phước Đức. Bởi 2 xã này có tín đồ phật tử rất đông nhưng lại chưa có cơ sở thờ tự để cho bà con sinh hoạt tín ngưỡng Phật giáo.

Cái mình muốn chưa hẳn là cái mình cần

Cái mình muốn chưa hẳn là cái mình cần
29/03/2016, 08:34
Vì những điều chúng ta “muốn” thực sự khác xa so với những thứ chúng ta “cần”. Để rồi cứ mải miết chạy theo những thứ chúng ta muốn nhưng có khi mất cả một đời cũng không đạt được.