Tác hại của việc chế tác giáo lý Phật giáo

Tác hại của việc chế tác giáo lý Phật giáo
16/07/2017, 16:50
Còn điều đáng nói ở đây là việc chế tác giáo lý tùy tiện. Chắc tác giả bài thơ không phải có ý xuyên tạc Phật giáo, mà chỉ muốn bộc lộ sự kính ngưỡng. Nhưng nói bừa những điều không có trong kinh, tùy tiện sửa kinh, chế tác những quan hệ mới đối với Phật, Bồ tát, thì quả là tai hại.

Lịch sử những vấn đề liên quan đến tài sản của Phật giáo Việt Nam

Lịch sử những vấn đề liên quan đến tài sản của Phật giáo Việt Nam
16/11/2016, 08:43
Nội dung dưới đây chủ yếu tìm hiểu và nghiên cứu tiến trình lịch sử vấn đề liên quan đến tài sản của Phật giáo Việt Nam. 

Điểm gai góc nhất về tài sản trong Hiến chương Giáo hội

Điểm gai góc nhất về tài sản trong Hiến chương Giáo hội
06/11/2016, 15:55
Sau 1954 ở miền Bắc và sau 1975 trên cả nước, quyền sở hữu nhà đất phải có sự chấp thuận của nhà nước. Khi bán nhà, chủ sở hữu nhà phải làm đơn xin bán nhà, chính quyền cho phép thì mới được bán. Dần dần, nguyên tắc cho phép sở hữu tài sản đó (một phần của pháp chế xã hội chủ nghĩa) đã được đổi mới. 

Đề xuất cách gọi khác cho danh xưng Giáo phẩm Phật giáo

Đề xuất cách gọi khác cho danh xưng Giáo phẩm Phật giáo
31/10/2016, 11:13
Hiện nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang sử dụng các danh xưng hòa thượng, thượng tọa, đại đức để gọi các bậc tu hành trong Phật giáo. Đối với ni giới, thì giáo phẩm có các danh từ như ni sư, ni trưởng. Trong đó, các danh từ thượng tọa, hòa thượng, ni sư, ni trưởng dùng để gọi riêng hàng giáo phẩm.

Không thực tế khi Hiến chương đề cập đến khái niệm "bảo hộ" tài sản

Không thực tế khi Hiến chương đề cập đến khái niệm
24/10/2016, 13:33
Bảo hộ tài sản không phải là quyền có thực, cho nên Hiến chương không nên đề cập đến nữa.

Hiến chương và quyền sử dụng đất ở các cơ sở thờ tự Phật giáo

Hiến chương và quyền sử dụng đất ở các cơ sở thờ tự Phật giáo
18/10/2016, 15:38
Bài viết này nhằm mục tiêu làm sao chùa chiền, qua các thế hệ người tu hành, không bị rơi vào tình cảnh bị đem bán toàn phần, bán một phần, bị chiếm giữ, cắt xẻ, thu hẹp.

Phật giáo ở Tây Nguyên: Thiểu số và tiếp tục giảm sút

Phật giáo ở Tây Nguyên: Thiểu số và tiếp tục giảm sút
09/07/2016, 16:53
Thực trạng các tôn giáo ở Tây Nguyên cũng cho ta thấy trong bối cảnh và điều kiện mới, tôn giáo đã trở lại với một dáng vẻ và vị thế mới hơn so với giai đoạn trước kia. Cũng có nghĩa là khả năng thích ứng, hội nhập với hoàn cảnh luôn là một khả năng của các tổ chức tôn giáo.

Góc nhìn về sự kiện 50 năm "Bàn Phật xuống đường"

Góc nhìn về sự kiện 50 năm
23/03/2016, 17:03
Việc Phật giáo Việt Nam lãng tránh, im lặng chỉ làm cho những tác giả Diemist được nước lấn tới và làm công chứng ngỡ là các Diemist nói đúng, phía Phật giáo Việt Nam không có gì để bác bỏ hay bình luận gì hết.

Tư duy kiến trúc chùa Giác Ngộ, hình mẫu xây dựng chùa thế kỷ 21

Tư duy kiến trúc chùa Giác Ngộ, hình mẫu xây dựng chùa thế kỷ 21
08/03/2016, 10:58
Xu hướng xây chùa to vươn cao mở rộng đã được tiếp tục. Chùa không có diện tích khuôn viên rộng thì xây cao như chùa Hòa Khánh, chùa có khuôn viên rộng thì tăng diện tích các công trình phục vụ tu học như chùa Hoằng Pháp.

Một số ý kiến nhìn nhận khác nhau về am, cốc, thất

Một số ý kiến nhìn nhận khác nhau về am, cốc, thất
22/02/2016, 16:11
Báo Giác Ngộ số 831 ngày 22/1/2016, có bài “Công tác kiểm Tăng cần phối hợp liên ngành”, trích đăng ý kiến của Hòa thượng Thích Minh Cảnh, Ủy viên Thường trực BTS Phật giáo thành phố. 

1 2 3 4 5 Trang trước