Ai sẽ lo cho ta?

Ai sẽ lo cho ta?
19/05/2017, 21:16
Nếu như chúng ta không lo cho nhau, thì ai sẽ lo cho chúng ta đây? Ai trong chúng ta có quyền nói rằng: "Người kia không giúp gì được cho tôi hết?" Dù muốn hay không gì thì tất cả chúng ta cũng đều cùng trong một tình trạng chung với nhau. Học cách để lo cho nhau, chăm sóc cho nhau là điều quan trọng nhất trên con đường chúng ta đi, trong sự thực tập của mình.

Ứng xử về hái lộc đầu năm

Ứng xử về hái lộc đầu năm
30/01/2014, 12:06
Theo quan niệm của người xưa, hái lộc đầu năm sẽ giúp cho gia đình có được may mắn, hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Hái lộc đêm Giao thừa là để cầu mong có sự sống mạnh khoẻ, dẻo dai và có ích như loài cây.