Cảm nghĩ khóa học tiếng Trung miễn phí tại chùa Đình Quán, Hà Nội

Cảm nghĩ khóa học tiếng Trung miễn phí tại chùa Đình Quán, Hà Nội
16/04/2018, 08:49
Tôi đến cùng khóa học với tâm thế của một phụng sự viên. Chính vì không nghĩ rằng sẽ học nên tôi cũng không chuẩn bị giấy, bút. Nhưng khi lần đầu về với chùa Đình Quán, tôi bỗng thấy trong tâm an lạc khó tả…