Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng lần III, Nhiệm kỳ (2017-2022)

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng lần III, Nhiệm kỳ (2017-2022)
15/07/2017, 13:07
Hòa trong không khí trang nghiêm phấn khởi hướng tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2017-2022 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sáng ngày 22/06/Đinh Dậu (15/07/2017) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng đã trang nghiêm diễn ra Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng lần thứ III, Nhiệm kỳ 2017-2022.

Hà Tĩnh: Tấn đàn truyền giới cho giới tử Giới đàn Nghệ Tĩnh lần III

Hà Tĩnh: Tấn đàn truyền giới cho giới tử Giới đàn Nghệ Tĩnh lần III
05/06/2017, 08:56
Sáng 09/05/Đinh Dậu, (03/06/2017) tại giới trường chùa Thanh Lương (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) Hội đồng giới sư đã chính thức đăng đàn truyền giới cho các giới tử tại Giới đàn Nghệ Tĩnh lần III.

Hà Tĩnh: Đại giới Đàn Nghệ Tĩnh lần III - khảo hạch giới tử

Hà Tĩnh: Đại giới Đàn Nghệ Tĩnh lần III - khảo hạch giới tử
01/06/2017, 09:21
Sáng 06/05/Đinh Dậu (31/05/2017), tại chùa Thanh Lương, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, BTC Giới đàn Nghệ Tĩnh đã tiến hành nhập giới trường và khảo hạch giới tử.

Kế hoạch hoạt động của Phật giáo Điện Biên Nhiệm kỳ (2017 - 2022)

Kế hoạch hoạt động của Phật giáo Điện Biên Nhiệm kỳ (2017 - 2022)
20/03/2017, 08:30
Sáng ngày 22/02/Đinh Dậu (19/03/2017), Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ II (2017-2022) đã thông qua phương hướng hoạt động phật sự Nhiệm kỳ (2017 - 2022).