Không một Pháp để làm

Không một Pháp để làm
09/07/2017, 09:33
Bài này được viết để thành kính tưởng niệm bổn sư Hòa thượng Thích Tịch Chiếu (1912 - 2016), vị trụ trì quá cố của chùa Tây Tạng Bình Dương, trong tuần lễ tròn một năm thầy viên tịch.

Thái Lan: Tổ chức thi Nghiên cứu Kinh tạng Pali cho các chùa trên toàn quốc

Thái Lan: Tổ chức thi Nghiên cứu Kinh tạng Pali cho các chùa trên toàn quốc
04/08/2015, 09:55
Chủ Nhật, ngày 02/08/2015, thiền viện Dhammakaya (Thiền viện Pháp Thân-Dhammakaya Meditation Center (DMC), Thái Lan đã tổ chức thi Nghiên cứu Kinh tạng Pali, và tặng giải học bổng cho các chùa toàn quốc. Tăng sĩ trẻ của hơn ba nghìn ngôi tự việc trên khắp đất nước Thái Lan đã tập trung để dự thi.