Lợi ích của việc phóng sinh

Lợi ích của việc phóng sinh
13/04/2017, 12:11
Phóng sanh nghĩa là giải phóng các khổ nạn của sự sắp chết đối với tất cả chúng sanh (loài nào có sự ham sống sợ chết, loài nào cần có sự sinh tồn). Vì lòng từ bi của Phật, không nỡ nhẫn tâm thấy chết mà không cứu. 

Cần sớm Việt hóa kinh tụng hàng ngày

Cần sớm Việt hóa kinh tụng hàng ngày
09/06/2014, 10:29
Thời xưa, khi mới bắt đầu tu tập, tôi rất muốn tụng kinh và đi hỏi xem nên tụng cuốn nào. Được khuyên bảo và tôi mua cuốn “Chư Kinh nhật tụng”. Thầy chùa bảo, cứ tụng đi, tụng hàng ngày.