Tìm hiểu câu “Tất cả các pháp đều là Phật pháp”

Tìm hiểu câu “Tất cả các pháp đều là Phật pháp”
15/03/2017, 12:35
Đức Phật đã đem những điều mà Ngài trải nghiệm từ chính cuộc sống tu hành, nhận thức của Ngài rồi đúc kết lại chia sẻ với chúng ta. Trong kinh chúng ta tụng thường có câu: “Tất cả các pháp đều là Phật pháp”, đó là nói về giá trị giáo lý kinh điển Phật pháp phải biết đem áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Để chọn một tôn giáo chân chính cho chúng ta?

Để chọn một tôn giáo chân chính cho chúng ta?
16/07/2016, 09:50
Phật giáo là một tôn giáo mà dạy cho một người đàn ông hiểu rằng không phải là tôn giáo mà tôn giáo đó là cho con người sử dụng. Tôn giáo có thể được ví như một chiếc bè được sử dụng bởi con người qua sông. Khi họ đến bờ sông, ông có thể để lại và tiếp tục hành trình của mình. Người ta phải dùng tôn giáo để sửa chữa bản thân và trải nghiệm sự tự do, hòa bình và hạnh phúc. Phật giáo là một tôn giáo mà chúng ta có thể sử dụng để sống hòa bình và để cho những người khác cũng sống một cách hòa bình. 

Góc nhìn xã hội và câu chuyện truyền thông

Góc nhìn xã hội và câu chuyện truyền thông
15/12/2014, 14:37
Trong năm nay, liên tục các trang mạng xã hội chuyên đưa tin mang tính tiêu cực trong nội tình Phật giáo, nhắm vào các hành vi của tu sĩ.